Terug
Inkoophandboek Kantoor

Het kluizen-ABC

A: Welke waardevolle zaken wilt u beveiligen? B: Hoe groot moet de kluis zijn? C: Waar wilt u de kluis plaatsen?

Welke waardevolle zaken wilt u beveiligen?

  • Privaat gebruik (bijv. sieraden, cash, verzekeringspapieren)
  • Zakelijk gebruik (bijv. cash, balansen, voertuigdocumenten, belangrijke sleutels en gegevensdragers)

Neem de tijd om een lijst te maken van alle voorwerpen en documenten die u in een kluis wilt bewaren. Denk hierbij ook aan eventuele toekomstige voorwerpen van waarde. U zult zien dat u meer ruimte nodig heeft dan u aanvankelijk dacht. Ook de beschermingsklasse en inbraak- en brandbeveiliging zijn belangrijke thema's bij de keuze van de juiste kluis. De schade in geval van brand kan enorm zijn! Het verlies van bepaalde documenten door brand kan zelfs het bestaan van een onderneming in gevaar brengen! Hiermee moet u zeker rekening houden wanneer u beslist.

Brandbeveiliging

Naast inbraakbeveiliging moet men - zowel in het zakelijke als in het private bereik - waarde hechten aan gecontroleerde brandbeveiliging. Hier dient met te controleren of een lichte brandbeveiliging LFS30P volgens Euronorm prEN 15659 voldoende is, dan wel of het een zwaardere brandbeveiliging S60P, S120P resp. S60DIS of S120DIS volgens Euronorm prEN 1047-1 moet zijn. Alle brandwerende kasten zijn uitgerust met gepaste vulstoffen en speciale afdichtingen.

Tijdens de test conform LFS30P worden de kasten 30 minuten tot 840 °C in brand gehouden. Gedurende deze testfase mag de maximale temperatuurstijging in de kast niet hoger zijn dan 150 °C (niet geschikt voor papiersoorten waarbij onder 170 °C gegevens verloren gaan). De kasten worden daarna uit de oven gehaald en daarmee is de test beëindigd.

Bij de test conform S60P, S120P resp. S60DIS, S120DIS conform EN 1047-1 worden de kasten 1 resp. 2 uur tot 1090 °C in brand gehouden. Bovendien ondergaan ze een valtest vanaf een hoogte van 9,15 m (om de val van een dak te simuleren). Bij deze test blijven de kasten in de oven tot de afkoelfase beëindigd is. Dit kan tot 24 uur duren! Bij S60P- en S120P-kasten mag de temperatuur in de kast gedurende de brand en gedurende de afkoelfase ten opzichte van de begintemperatuur van 20 °C op geen enkel meetpunt hoger zijn dan 170 °C! Bij kasten met S60DIS resp. S120DIS bedraagt de temperatuur in de kast aan het begin van de test 20 °C. Gedurende de test van 1 resp. 2 uur en de aansluitende afkoelfase mag de grenswaarde van 50 °C niet worden overschreden (dit is de fysische grens voor magnetische en optische gegevensdragers). Gedurende de test mag de relatieve luchtvochtigheid de grens van 85 % niet overschrijden!

Waar wilt u de kluis plaatsen?

Wandkluizen

Wandkluizen bieden een goede inbraakbeveiliging, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat een verzekeringsclassificatie alleen gegarandeerd is als de kluis met 10 cm beton ommanteld is. Bij kluizen met ordnerdiepte kan de keuze daarom problematisch zijn. Hier moeten de hoogte en breedte van de kluis voldoende zijn.

Meubelinbouwkluizen

Deze kluizen kunnen in een kast aan de achterwand of in de bodem worden verankerd zolang het eigen gewicht niet boven 200 kg voor privaat gebruik en 300 kg voor zakelijk gebruik ligt.

Staande kluizen

Deze kasten hebben normaliter een veel grotere inhoud dan wandkluizen of meubelinbouwkluizen. In deze categorie vallen o.a. wapenkasten, bedrijfskluizen, documentkasten en brandwerende kasten.

Onze topproducten uit dit handboek
Relevant
Aantal artikelen: 26
Onze topcategorieën uit dit handboek