Brandbeveiliging

Hoe graag wij ook zouden willen dat u het nooit nodig zou hebben, het is voor ons belangrijk dat u beschikt over brandbeveiliging, bijvoorbeeld voor brandbeveiliging op kantoor. Laat in geval van brand niets aan het toeval over en bewaar uw brandbeveiligingsproducten op de juiste wijze.

Relevant
Aantal artikelen: 19

Brandbeveiliging: een brand blussen voordat hij ontstaatEr is brand op kantoor. Wat nu? In het ergste geval loopt iedereen in paniek rond en wilt u de brand blussen, maar heeft u geen idee waar het dichtstbijzijnde brandblusapparaat is. In het ideale geval ziet u echter al de brandbeveiligingsborden bij de brandblusser en de branddeken en uw collega's volgen het bord voor de nooduitgang en verlaten het gebouw. Idealiter weet u ook wat er brandt en hoe u deze het beste kunt blussen. Afhankelijk van de materiaaleigenschappen van de brandhaard verschillen de aanbevolen brandbeveiligingsmiddelen. Om te weten welke blusmiddelen u nodig heeft, moet u daarom de voor uw bedrijf relevante brandklassen kennen.Brandbeveiliging brandklassenDe brandbeveiliging is onderverdeeld in vijf brandklassen: Brandklasse A tot D en brandklasse F.Brandklasse A:Het blussen gebeurt voornamelijk met water, schuim, gel en ABC-poeder. Deze brandblusmiddelen zijn bijzonder geschikt voor het blussen van branden van vaste materialen zoals papier, hout en steenkool, maar ook van sommige textiel en kunststoffen die bij het vormen van sintels in brand vliegen. Daarnaast vallen kleine brandblusapparaten zoals brandblussers of branddekens onder deze brandveiligheidsklasse. Branddekens zijn bijzonder geschikt voor het blussen van kleine beginnende branden, zoals tafelkaarsen en keukenbranden (vet- en olievuren).Brandklasse B:ABC-poeder, BC-poeder, schuim en koolstofdioxide zijn geschikte blusmiddelen tegen brand van vloeistoffen of stoffen die onder invloed van hitte vloeibaar worden: bijvoorbeeld benzine, verf, teer, was en kunststoffen zoals thermoplastic.Brandklasse C:Wanneer gassen verbranden, zoals waterstof, aardgas, butaan, propaan, propaan en methaan, kunnen ook ABC-poeder en BC-poeder helpen. U kunt alleen met koolstofdioxide blussen als de brandblusapparaat een gassproeikop heeft.Let op: Voor het blussen van gashaarden moet u er eerst voor zorgen dat de gastoevoer wordt stopgezet. Anders kan zich een gas-lucht-mengsel vormen dat tot een explosie leidt.Brandklasse D:Als metalen verbranden, heeft u speciale blusmiddelen nodig. Probeer nooit metaalbranden met water te blussen. Zogenaamd D-poeder of metaalbrandpoeder is het beste blusmiddel. Heeft u dit niet bij de hand? Dan kunnen zand, strooizout of gietijzeren spanen helpen.Brandklasse F:Water mag ook niet worden gebruikt voor branden met levensmiddelenoliën en vetten. Hiervoor zijn er extra blusmiddelen van brandklasse F, die meestal uit een soort schuim bestaan.Bijkomende opmerking: Brandklasse E (voor branden in laagspanningsinstallaties) is afgeschaft, aangezien standaard brandblusapparaten deze branden kunnen blussen.Blusmiddel: poeder of schuim?Met ABC-poeder kunt u branden van de eerste drie brandklassen blussen. Daarom is dit blusmiddel ook vaak in huishoudens aanwezig. Het heeft een hoog blusvermogen en een snel bluseffect.Nadeel: bij ABC-poeder wordt niet alleen de bron van de brand, maar meestal ook de omgeving aangetast. Dit brengt het risico van gevolgschade met zich mee die groter kan zijn dan de brandschade zelf. Blusschuim daarentegen is geschikt voor de brandklassen A en B en kan gericht op de brandhaard worden toegepast. Het milieu wordt minder belast. De bluskracht van schuim is echter lager dan die van poeder.Brandbeveiliging op kantoor – waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van uw bedrijfsveiligheidEen ontstane brand kan het bestaan van uw bedrijf in gevaar brengen. Productieonderbrekingen en schade aan eigendommen zijn één ding, littekens op het merkimago, wantrouwen onder investeerders en werknemers is een andere zaak. U kunt dit risico tegengaan met een uitgekiende brandbeveiligingsstrategie. Weet u wat deel uitmaakt van zo'n strategie? Inderdaad, de opslag van brandblusmiddelen. Brandblusapparaten en blusdekens kunnen worden opgeslagen in stalen opbouwkasten voor gebruik binnen en buiten, brandblusserboxen, die ook worden gebruikt in vrachtwagens en bestelwagens en in asbakstandaards. Deze zijn speciaal voor dit doel vervaardigd en hebben daarom ook een bijbehorende signaalkleur.Bovendien is een duidelijke oriëntatie door middel van borden voor brandbeveiliging onontbeerlijk. In de categorie Borden voor brandbeveiliging kunt u zien hoe u ze correct kunt bevestigen en in het inkoophandboek Herkenningsafstanden tonen we u welke afstand boorde tot de dichtstbijzijnde werkplekken moeten hebben.Tips: Hoe vaker u uw kennis opfrist en hoe beter u de veiligheidsinstructies op uw brandbeveiligingsproducten kent, hoe sneller u in noodgevallen correct kunt reageren. De wettelijk geregelde onderhoudscyclus moet ook in acht worden genomen. Heeft u vragen? Neem contact met ons op.