ESD-werkplekken

Maak het maar spannend – behalve als het om gevoelige elektronische onderdelen gaat. Op de ESD-werkplek draait alles om gecontroleerde spanningsvereffening. En dus de perfecte uitrusting voor professionals.

ESD-werkplekken inrichten – zo hebt u spanningen altijd onder controleElektrische spanningen komen niet alleen uit het stopcontact, maar ontstaan bij alle activiteiten waarbij mensen, machines en oppervlakken op elkaar inwerken. Normaal gesproken is dit geen probleem. Als het echter om een ESD-werkplek gaat, ligt de zaak anders. Ontdek hier wat u nodig hebt om uw ESD-werkplek perfect uit te rusten.
Wat is een ESD-werkplek?Bij algemene uitrusting van werkplekken in werkplaatsen, industrie en administratie gaat het in de eerste plaats om ergonomie, stabiliteit en functionaliteit. Bij de productie, de installatie en het vervoer van elektronische componenten gaat het er vooral om dat de gevoelige technologie wordt beschermd tegen elektrostatische ontlading (Electrostatic Discharge, ESD).Zelfs de geringste ongewenste spanningsvereffening tussen verschillend geladen oppervlakken kan de gevoelige technologie beschadigen of zelfs vernietigen. Dit kan resulteren in hoge gevolgkosten in de vorm van laattijdige defecten, klachten en reparatiekosten. Daarom mogen dergelijke onderdelen alleen worden verwerkt in elektrostatisch beveiligde zones (Electrostatic Proteced Areas, EPA's), waar speciale ESD-apparatuur aanwezig is voor volledige aarding tijdens alle werkzaamheden.De ESD-werkplek helpt niet alleen bij de kwaliteitsborging. Het is een wettelijk voorschrift voor bepaalde producten en bedrijfstakken – met reglementen voor alles, van werkkleding tot toebehoren.
Hoe rust ik ESD-werkplekken uit?DIN EN 61340-5-1 over de bescherming van elektronische componenten tegen elektrostatische verschijnselen is de belangrijkste leidraad voor het inrichten van uw ESD-werkplek. Het registreert ook de belangrijkste bronnen ervan, die u met de juiste apparatuur neutraliseert: mensen, werkoppervlakken en ruimte-inrichting.  • Bij het lopen, werken en zelfs zitten worden mensen statisch geladen door wrijving. ESD-werkkleding is daarom verplicht in EPA's. Geleidende zolen onder werkschoenen en ESD-toebehoren, zoals de aardingsarmband, moeten bij elke handeling worden gedragen.

  • De basis van elke ESD-werkplek is ESD-vloerbedekking. Die zorgt ervoor dat de ontladen spanning van alle andere elementen daadwerkelijk op de vloer wordt overgebracht. Als dergelijke matten ontbreken, speelt u letterlijk ladingspingpong.

  • Alleen ESD-stoelen en -tafels zijn geschikt voor bewerking, en voor de opslag van producten, gereedschappen en materialen vertrouwt u op ESD-stellingsystemen en ESD-opslagboxen.

  • Als het onderdeel de EPA verlaat voor andere werkgebieden, kan het kritisch worden. ESD-transportmiddelen en -karren met speciale banden minimaliseren het risico van ontlading. Retrofitting? Geen probleem met ESD-wielen.Waar moet ik bij de ESD-werkplek nog meer op letten?  1. Ongeacht of de installatie aan de ESD-normen voldoet, is het gedrag van uw personeel in EPA's de belangrijkste factor bij de bescherming van uw componenten. Regelmatige bijscholing is verplicht.

  2. In tegenstelling tot bijvoorbeeld cleanrooms hoeven ESD-werkplekken niet apart van andere werkruimten te worden ingericht. Zorg er echter voor dat de ESD-zone voor iedereen zichtbaar is en dat niemand deze zone betreedt zonder beschermende maatregelen te nemen. Als de juiste plattegrond ontbreekt, kunnen ruimtesystemen uitkomst bieden.

  3. Controleer uw ESD-apparatuur regelmatig. Door slijtage neemt de afvoercapaciteit na verloop van tijd af. Tijdige vervanging spaart hoge kosten en weggegooide onderdelen.


Meer informatie over het opzetten van EPA's vindt u in onze productgids ESD: bescherming tegen ontladingen met mogelijk ernstige gevolgen.Neem contact met ons op als u vragen hebt over ESD-werkplekken!