Waarschuwingsborden

Gebruik waarschuwingsborden om de aandacht van uw medewerkers te vestigen op mogelijke gevaren in bepaalde gebieden. Belangrijk: het zwarte lettertype op een gele achtergrond, is internationaal geldig . Op deze manier, door correct gebruik van gevaren borden kunt u uw bedrijf optimaal beveiligen en ongevallen op het werk voorkomen.

Soort bord
Materiaal
Eigenschap
Relevant
Aantal artikelen: 40

Waarschuwingsborden: Herken gevaarZelfs de meest ervaren medewerkers kunnen niet alle bronnen van gevaar op een bedrijfsterrein kennen. Ongevraagde bezoekers moeten weten wat ze kunnen verwachten op hun weg door het bedrijf. Deze informatie bevatten gevaarborden voor de werkplaats die duidelijk gevaar aangeven en een veilige actie aanmoedigen.Ontdek hier en wat u allemaal moet doen om uw onderneming zo veilig mogelijk te maken.

De regels voor waarschuwings en gevaarborden?Waarschuwingsborden als subcategorie van veiligheidsborden zijn onlangs herzien en gestandaardiseerd. Vooral de algemeen en internationaal begrijpelijke symboliek en kleurstelling is geactualiseerd. Volgens DIN EN ISO 7010 moeten waarschuwingsborden driehoekig zijn en zwarte opschriften op de gele waarschuwingsborden (RAL 1003) hebben.Als richtlijn voor de installatie en distributie van de gevaarborden kunt u onder andere gebruiken:


  • Technisch voorschrift voor werkplekken ASR A1.3 ’Veiligheids- en gezondheidsmarkering’

  • DGUV-informatie 211-041 ’Veiligheids- en gezondheidsmarkering’


Zo speelt het bijvoorbeeld een rol dat u de nodige herkenningsafstanden voor verschillende tekens (afmetingen) in acht neemt.Voor welke gevaren zijn er waarschuwingsborden?De gele driehoeken zijn bedoeld om mensen te waarschuwen voor mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's in een bepaald gebied. Dit gaat hand in hand met het feit dat de borden op zich geen expliciet verbod of instructie voor actie bevatten, maar een bepaald gedrag aanmoedigen.Dit geldt bijvoorbeeld voor seizoensgebonden gevaren door lawines op daken of zelfs onvoorspelbare stieren op een weiland. Waarschuwingen voor het gevaar van beknelling aan machines optische straling komen vaker voor. Ook zijn er gele waarschuwingsborden voor gevaarlijke stoffen, elektriciteit en gladheid. Denk dus goed na, voordat u een waarschuwingsbord koopt voor op de werkplaats.Waarschuwingsborden combineren?De veiligheidssignalering in het bedrijf volgt een duidelijke richtlijn: Er mag geen twijfel bestaan over wat er op een bepaald gebied moet gebeuren of weggelaten moet worden. Daarom worden waarschuwingsborden vaak gecombineerd met passende gebods- of verbodsborden.Voor waarschuwingsborden voor vallende of zwevende lasten is een verplicht bordje voor het gebruik van hoofdbescherming aan te bevelen. In het geval van zeer gevaarlijke gebieden zijn overeenkomstige verbodsbepalingen vereist om een bepaald gebied te betreden. U moet er echter voor zorgen dat elk teken de instructies voor actie concretiseert en daarom onmisbaar is. Redundante of zelfs tegenstrijdige signalen verminderen de zeggingskracht en zorgen ervoor dat de oorspronkelijk voor de hand liggende waarschuwing wordt weggevaagd of verkeerd wordt begrepen. Al deze factoren moeten worden overwogen bij het kopen van waarschuwingsborden.Deze producten kunnen ook interessant voor u zijn:Verwijzingssystemen | Kantbeschermhoeken | Vloermarkeringen | Kettingstandaards | Persoonsbegeleidingssysteem | Afzetkettingen | EUROKRAFT opvangbakken | EUROKRAFT opslagcontainers