Lekkagemanagement

Hier een klodder, daar een plas – who cares?! Als het om gevaarlijke vloeistoffen gaat, iedereen! Een naadloos lekkagebeheer biedt uitkomst. Bestel alles wat u nodig heeft voor een veilig lekkagemanagement in bedrijf en industrie hier online, snel en eenvoudig.
Inkoophandboek voor de categorie Lekkagemanagement

Lekkagemanagement: wanneer het om meer gaat dan eenvoudige vlekkenOveral waar wordt gewerkt, kan iets misgaan. Overal waar industriële werkzaamheden worden verricht, kan iets gevaarlijks misgaan. De wetgever doet geen concessies aan lekkagebeheer wanneer gevaarlijke vloeistoffen ontsnappen. Dat moet u ook niet doen. Met de juiste uitrusting tegen lekkende olie, waterverontreinigende vloeistoffen of brandbare stoffen beperkt u de gevaren voor het milieu, de werknemers en het bedrijf.
Wat is lekkage?Lekkage is de technische term voor lekken – d.w.z. een lek waardoor vloeistoffen, gassen of vaste stoffen uit hun eigenlijke houder of systeem kunnen ontsnappen. In de industriële omgeving gaat het niet om water of andere ongevaarlijke stoffen. Lekkages hebben betrekking op media die een gevaar vormen. Ze moeten onmiddellijk worden ingedamd en geabsorbeerd met de juiste middelen voor lekkagebeheer, zodat ze bijvoorbeeld niet in de grond kunnen sijpelen, kunnen ontbranden of kunnen worden ingeademd.
Wat hoort bij lekkagemanagement?In principe is lekkagemanagement een deelgebied van de omgang met gevaarlijke stoffen en betreft het alle handelingen en producten die bedoeld zijn om de gevolgen van het lekken van gevaarlijke stoffen te voorkomen of in te perken.De meest voorkomende lekkende media zijn vloeibare gevaarlijke stoffen zoals benzine, oliën, oplosmiddelen of andere chemische oplossingen. De lekken kunnen bijvoorbeeld ontstaan bij het overhevelen of vullen in vaten of tanks of door materiaalmoeheid. Dergelijke werkzaamheden en arbeidsmiddelen moeten daarom altijd worden behandeld met producten voor lekkagebeheer. Deze omvatten:


Welke voorschriften gelden voor lekkagebeheer?De correcte omgang met gevaarlijke stoffen en het gedrag in noodsituaties zijn op veel manieren geregeld. De strekking van al deze voorschriften is vergelijkbaar:  • Opleiding van alle werknemers in de omgang met gevaarlijke stoffen en lekkagebeheer

  • Regelmatige risicobeoordeling, inclusief herziening en bijwerking van alle beschermingsmaatregelen, noodplannen en werkinstructies

  • Lekkagepreventie bij de omgang met gevaarlijke stoffen, zelfs indien slechts kleine hoeveelheden worden verplaatst

  • Correcte opslag van alle stoffen in voorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen


De subtiliteiten van deze voorschriften mogen niet worden onderschat. Daarom hebben wij aanvullende informatie voor u samengesteld. Bekijk bijvoorbeeld onze FAQ over bindvliezen, kom meer te weten over de opslag van waterverontreinigende vloeistoffen of krijg tips over correct en veilig vullen met handpompen. Wij leggen u graag persoonlijk alles uit over ons assortiment rondom lekkagebeheer. Neem gewoon even contact met ons op.