Over ons

Milieubescherming en -verwijdering

Europese chemicaliënverordening REACH

Bescherming van het milieu is een wezenlijk onderdeel van ons beleid en onze dagelijkse werkzaamheden.

Na publicatie van de eerste kandidatenlijst door het Europese Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) hebben wij onmiddellijk uitgebreide enquêtes onder al onze leveranciers uitgevoerd. Hierbij hebben wij van de toeleveranciers de bevestiging ontvangen, dat onze producten geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevatten. Op aanvullingen van de kandidatenlijst hebben wij snel gereageerd en wij zullen ook toekomstige ontwikkelingen op de voet volgen.

Wij kunnen u verzekeren, dat wij alles in het werk stellen om u ook in de toekomst een maximale productveiligheid te bieden in overeenstemming met de relevante milieuwetgeving.

Mocht u hierover nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met op te nemen via

telefoonnummer 0252 - 461 300

Wij voldoen aan de Europese WEEE-richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment)

De Europese WEEE-richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste electrical and electronic equipment) regelt de vermijding, vermindering en afvoer van de toenemende hoeveelheid elektr(on)isch afval vanuit niet meer gebruikte elektr(on)ische apparaten.

De WEEE verplicht alle distributeurs van deze goederen tot terugneming en de milieuverantwoorde afvoer van de betreffende apparatuur.

Wij hebben de hiervoor noodzakelijke registratie gedaan en ons bij een gecertificeerd afvoersysteem aangesloten.

Op deze manier voldoen wij in volle omvang aan de wettelijke voorschriften van de Europese WEEE-richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.