Maatschappij

Betrokken, open, eerlijk en rechtvaardig.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar gemaakt

Wij hebben ons afgevraagd hoe belangrijk het onderwerp verantwoordelijkheid is. Welke betrokkenheid wordt van ons als onderneming verwacht? Waaruit blijkt maatschappelijk, duurzaam handelen? En waar kunnen wij het beste helpen?

Eén mogelijkheid zou zijn in het belang van toekomstige generaties te handelen.

Maar Waarom niet nu? Waarom niet hier? Waarom niet wij? Daarom handelen wij: de KAISER+KRAFT-groep, waartoe VINK LISSE behoort, met financiële ondersteuning, giften in natura, kennis en met grote betrokkenheid. Veel medewerkers zetten zich al jaren in voor de maatschappij, bijvoorbeeld in sportverenigingen, bij liefdadigheidsinstellingen, voor de buurt, en goede doelen. Lokale initiatieven hebben juist een groot effect omdat de medewerkers ter plaatse het beste weten waar hulp en ondersteuning kan bieden.

Om de sterke kanten van onze medewerkers nog sterker te maken, maken we veel voor ze mogelijk. Ook omdat hun betrokkenheid een duurzame meerwaarde voor beide zijden heeft. Want als bedrijf maken wij onze maatschappelijke omgeving sterker en creëren daarmee tegelijkertijd randvoorwaarden voor een bewuster, zinvoller, economischer handelen op vele niveaus.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij zo stap voor stap samen bijdragen aan een respectvollere, sociaal rechtvaardigere en duurzamere maatschappij.