Terug
Inkoophandboek Milieu

Het verschil tussen een gecontroleerde ruimte en een cleanroom

Kent u het verschil tussen een gecontroleerde ruimte en een cleanroom?

Vaak kunt veel geld besparen, als u weet hoe schoon en steriel uw werkbereiken moeten zijn. Is alleen een afgrenzing van andere bereiken vereist of moet in het ruimtesysteem aanvullend met een zuivereluchttechniek voor het schoon houden van de lucht worden gewerkt? Moet het werkbereik eventueel zelfs middels aanvullende sluizen van andere bereiken worden gescheiden? Dit zijn vragen die u moet beantwoorden om te weten of u een gecontroleerde zone, een gecontroleerde ruimte of een cleanroom nodig heeft.

Gecontroleerde ruimte en cleanroom wt$

Het verschil tussen een gecontroleerde ruimte en een cleanroom hangt vooral af van de eigenschappen van de ventilatietechniek en de filtertechniek. In een cleanroom worden luchtdeeltjes met een grootte tot maximaal 5 micrometer middels een zuivereluchttechniek uit de lucht gefilterd. In een gecontroleerde ruimte kunnen ook deeltjes van 600 micrometer en groter voorkomen die niet uit de lucht gefilterd worden, maar terecht komen op componenten en de op de vloer.

Terwijl in een cleanroom de zuiverheid van de lucht met deeltjestellers wordt vastgesteld, moeten in een gecontroleerde ruimte de componenten worden gewassen en de extracten van de wasoplossing worden gemicrosopeerd om de grootte van de deeltjes en de ’vervuiling’ vast te stellen.

Hoewel dit een stuk gecompliceerder klinkt, moet er wel rekening mee worden gehouden dat de investering in een cleanroom aanzienlijk groter is dan de kosten een gecontroleerde ruimte veroorzaken. Duurder zijn de gecompliceerdere RVS-inrichtingen alsmede de hogere aanschaffings- en bedrijfskosten voor de luchttechnische installaties.

Ondernemingen die hun productieruimtes nog moeten uitrusten, moeten zich er dus nauwkeurig over informeren hoe hoog de cleanroomklasse voor het geplande gebruik moet zijn, en moeten een afweging maken tussen de inrichting van een cleanroom en een gecontroleerde ruimte. Een groot overzicht van de opbouw van gecontroleerde zones, gecontroleerde ruimtes en cleanrooms vindt u in de volgende tabel.

De steriliteitsniveaus

In de zin van de inhoud van VDA band 19 deel 2

Steriliteitssniveau 0

Werkprocessen die potentieel geschieden kunnen worden, worden toch in hetzelfde bereik uitgevoerd.
Geen steriliteitsgeoriënteerde inrichting. Zuivereluchttechniek overbodig.

Geen kenmerking

Gecontroleerde ruimte en cleanroom wt$

Steriliteitssniveau 1

Scheiding

Werkprocessen worden van andere bereiken middels vloermarkeringen, gestreepte gordijnen of verdeelschotten gescheiden. In dit afgezette bereik is reinheid zeer belangrijk. Personen en materialen die in het bereik komen, moeten voldoen aan de regels voor reinheid. Er wordt geen zuivereluchttechniek gebruikt.

Kenmerking gecontroleerde zone

Gecontroleerde ruimte en cleanroom wt$

Steriliteitssniveau 2

Afgesloten scheiding

Werkprocessen vinden plaats in ruimtelijk gescheiden ruimtes of gebouwen die aan belangrijke richtlijnen voor reinheid moeten voldoen. Personen en materialen in deze ruimte moeten aan deze richtlijnen voldoen. Zuivereluchttechniek wordt niet gebruikt.

Kenmerking gecontroleerde ruimte

Gecontroleerde ruimte en cleanroom wt$

Steriliteitssniveau 3

Gesloten scheiding met sluizen en zuivereluchttechniek

Werkprocessen vinden plaats in ruimtelijk gescheiden ruimtes of gebouwen die aan strenge richtlijnen voor reinheid moeten voldoen. Personen en materialen komen de ruimte binnen via sluizen, en moeten aan deze richtlijnen voldoen. Middels zuivereluchttechniek worden deeltjes uit de lucht gefilterd.

Kenmerking cleanroom

Gecontroleerde ruimte en cleanroom wt$

Nuttig klantbeheersysteem bij de bijbehorende producten

  • Hygiënische ruimtes
  • Gecontroleerde ruimtes
  • Cleanrooms

Op de productpagina van artikelen voor cleanroom en gecontroleerde ruimte vindt u een toepassingsaanbeveling. Of het product voor hygiënebereiken, gecontroleerde ruimtes en cleanrooms geschikt is, ziet u hier in één oogopslag.

Onze topproducten uit dit handboek
Relevant
Aantal artikelen: 1
Onze topcategorieën uit dit handboek