Terug
Inkoophandboek Bedrijf

Ijkbare weegschalen

Informatie over het ijken van weegschalen

IJken

Het ijken van een weegschaal is de wettelijk voorgeschreven keuring van een meetinstrument, waarbij alle ijkrechtelijke voorschriften, met name ijktermijnen en spelingen, moeten worden nageleefd. De ijkwet dient ter bescherming van de consument en treedt hoofdzakelijk in kracht bij weegapparatuur met toepassing voor handelsdoeleinden en in de medische sector.

Eerste ijking

IJkplichtige weegschalen moeten voor de eerste ingebruikneming een eerste ijking (overeenstemmingsbeoordeling) ondergaan. Voor de ijking hebben wij de volledige plaats van opstelling van de weegschaal nodig. Achteraf is een eerste ijking niet meer mogelijk.

Herijking

Geijkte weegschalen moeten na afloop van de geldigheidsduur opnieuw worden geijkt. De ijktermijnen van weegschalen < 3000 kg bedragen doorgaans 2 jaar (ijkklasse I, II, III).

Conform de Europese richtlijn 2009/23 EC moeten weegschalen wettelijk geijkt zijn, wanneer ze voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • In het handelsverkeer (wanneer de prijs van goederen door een weging wordt bepaald)
  • Bij de productie van geneesmiddelen (bijvoorbeeld in de apotheken), evenals bij de analyse in medische en farmaceutische laboratoria
  • Bij de productie van kant-en-klare verpakkingen
  • Voor ambtelijke doeleinden (bepaling van leges, tol en boetes (bij deskundigen, alsook attesten voor rechtbanken))


Na iedere goedgekeurde ijking wordt de weegschaal van een ijkzegel voorzien. Hierdoor wordt de nauwkeurigheid in het kader van de toelaatbare ijktoleranties bevestigd.

Onze topcategorieën uit dit handboek