Hoe robots fysiek werk veranderen

2022/04/11
Boven uw hoofd reiken, zware voorwerpen tillen, de hele dag dezelfde beweging maken: veel activiteiten in de logistiek of productie belasten het lichaam en zijn op de lange termijn schadelijk voor de gezondheid. Hoe mooi zou het zijn als u dat gewoon aan iemand anders zou kunnen overlaten.

In steeds meer bedrijven wordt deze wens werkelijkheid. Hier gaan machines daar aan het werk, waar het voor mensen ongezond is.
Lees meer over hoe robots het fysieke werk vandaag en in de toekomst veranderen.

Vormen van samenwerking tussen mens en machine

Van het naast elkaar bestaan naar samenwerken
Hoe robots fysiek werk veranderen wt$

1. Naast elkaar bestaan

Mensen en robots werken onafhankelijk van elkaar in aangrenzende werkgebieden zonder dat ze om veiligheidsredenen door een hek worden gescheiden.

Hoe robots fysiek werk veranderen wt$

2. Samenwerking binnen één vakgebied (coöperatie)

Mensen en robots voeren verschillende taken van een proces uit in dezelfde werkruimte, zonder directe interactie met elkaar. Een medewerker bewerkt bijvoorbeeld een onderdeel en legt het neer als het klaar is. De robot pakt het op en transporteert het verder.

Hoe robots fysiek werk veranderen wt$

3. Samenwerking tussen meerdere vakgebieden

Mensen en robots bevinden zich niet alleen in dezelfde ruimte, ze werken zelfs ‘samen’. Ze voeren bijvoorbeeld verschillende werkzaamheden aan een onderdeel uit op een assemblagestation. Camera's en sensoren voorkomen ongelukken.

Cobots...samen werkt het gemakkelijker

Hoe robots fysiek werk veranderen wt$

Robots waarbij mens en machine samenwerken, worden ‘cobots’ genoemd, een combinatie van de Engelse termen ‘collaboration’ en ‘robot’.
Daarnaast zijn er natuurlijk veel gevallen waarin vast opgestelde robots zelfstandig in een afgesloten werkgebied werken en door een hek van medewerkers worden gescheiden. In deze gevallen is er slechts in beperkte mate sprake van 'samenwerking'.

De trend neigt naar samenwerking binnen een vakgebied en samenwerking tussen meerdere vakgebieden. Want waar vast opgestelde robots een beperkt potentieel hebben, bieden moderne machines een schat aan nieuwe mogelijkheden.

Mobiele robots die zelfstandig voorwerpen van A naar B brengen, zullen in de toekomst waarschijnlijk overal zijn terug te vinden. Machines nemen onderhoudswerkzaamheden over en coördineren productieprocessen. In de Smart Factory, de intelligente fabriek van de toekomst, communiceren producten en systemen zo met elkaar, dat mensen nauwelijks nog hoeven in te grijpen.

Hoe robots menselijke arbeidskrachten kunnen ontlasten

Voordelen voor bedrijven en medewerkers

Overal waar zwaar lichamelijk werk, repetitieve werkzaamheden of ongezonde bewegingen deel uitmaken van het dagelijks leven, bieden robots verschillende voordelen:
Hoe robots fysiek werk veranderen con

Ze voorkomen blessures en ziektes. Het ziekteverzuim wordt verminderd en medewerkers blijven tot op latere leeftijd productief.

Hoe robots fysiek werk veranderen con

Ze voorkomen ongevallen door gevaarlijk werk uit te voeren.

Hoe robots fysiek werk veranderen con

Ze versnellen processen en verlagen het foutenpercentage. Want het is natuurlijk zo dat machines niet laks worden, zelfs niet als ze de hele dag hetzelfde doen.

Hoe robots fysiek werk veranderen con

Ze ontlasten medewerkers bij eentonige werkzaamheden, die niet leuk zijn.

Tip: Soms is er geen robot om het werk van u over te nemen. Lees voor dit soort momenten onze tips over het tillen, dragen en trekken op de juiste manier. Zo voorkomt u ook zonder machine overbelasting.

Werkverdeling tussen mens en machine in de toekomst

Experts denken dat het belang van robots en automatisering de komende jaren zal toenemen. Machines die in een netwerk zijn verbonden, zullen in toenemende mate zelfstandig kunnen werken en dankzij kunstmatige intelligentie kunnen reageren op onverwachte situaties. Bovendien zullen ze vaker dan nu nauw samenwerken met mensen, zonder een beschermende omheining.

Werkzaamheden in de industrie die het lichaam zwaar belasten, kunnen fundamenteel veranderen. Terwijl robots ladingen transporteren en componenten assembleren, kunnen mensen zich meer concentreren op mentaal veeleisende en gevarieerde werkzaamheden. Tegelijkertijd daalt het aantal rugklachten en dergelijke. Banen worden gezonder en aantrekkelijker.

Een voorwaarde om van deze voordelen te profiteren, is dat werknemers betrokken blijven. Want ook al is het omstreden welke effecten de ontwikkeling van steeds betere robots op de arbeidsmarkt zal hebben, één ding is zeer waarschijnlijk: in de toekomst zullen er minder banen in de industrie zijn die voornamelijk uit terugkerende werkzaamheden bestaan. Er zijn dan echter wel meer medewerkers nodig die machines besturen en bewaken. Bijscholing is daarom net zo de moeite waard als een moderne werkplekinrichting.

Hoe robots fysiek werk veranderen wt$

In ons informatieportaal vindt u meer onderwerpen die te maken hebben met ondernemen.

Foto contact

Neem contact met ons op!

We beantwoorden graag al uw vragen.