Terug
Inkoophandboek Opslag

RAL-keurmerk

RAL-keurmerken staan voor objectief gecontroleerde, hoge kwaliteitseisen. Het keurmerk RAL-RG-614 wordt verstrekt voor gecontroleerde producten uit de opslagtechniek en bedrijfsinrichtingen. Hierbij worden hoge kwaliteits- en veiligheidseisen aan de desbetreffende producten gesteld. Als klant kunt u er zeker van zijn dat de waren ook daadwerkelijk met de beloofde eigenschappen worden geleverd.

De producten die het RAL-keurmerk dragen, moeten tenminste aan de onderstaande 9 kwaliteitscriteria voldoen:

  • Stabiliteit en draagvermogen zijn gecontroleerd door een erkende staticus. De geteste statische berekening is in bewaring gegeven.
  • Stabiliteit en draagvermogen inclusief voldoende stijfheid in de lengte en diepte bij volledige belasting tijdens het bedrijf zijn aangetoond.
  • De fabrikant gebruikt voor deze producten uitsluitend genormaliseerde materialen.
  • De fabrikant beschikt over gekwalificeerd personeel voor de constructie, vervaardiging en montage van de producten.
  • De door de fabrikant in de fabriek uitgevoerde tests worden door de verantwoordelijke materiaalkeuringsdienst officieel goedgekeurd.
  • De gelijkblijvende productkwaliteit wordt aangetoond door gerapporteerde, interne controles door de fabrikant.
  • De fabrikant wordt minstens twee keer per jaar onderworpen aan onverwachte controles op gelijkblijvende kwaliteit en veiligheid door de verantwoordelijke materiaalkeuringsdienst.
  • De fabrikant geeft de exploitant voor de montage en het bedrijf de gebruiksaanwijzingen met alle correcte statische gegevens.
  • De producten van de fabrikant zijn altijd voorzien van typeplaatjes waarop de maximale belastingen voor de veldlast en het legborddraagvermogen staan vermeld.
Onze topproducten uit dit handboek
Relevant
Aantal artikelen: 57
Onze topcategorieën uit dit handboek