Inkoop

Weet wat je in je winkelwagen legt

Verantwoord inkopen en verzenden.

’We moeten leren anders te consumeren. Niet meer passief, maar met de gedachte dat we met onze creditcard tegenwoordig meer macht uitoefenen dan met ons stembiljet.’ Dat zijn de woorden van de Franse bestsellerauteur Frédéric Beigbeder.

Zijn creditcard is voor ons de winkelwagen: wij letten er als bedrijf zeer bewust op welke producten we kopen en door wie we die producten laten leveren. Niet alleen omdat steeds meer klanten hun eigen activiteiten met een zuiver geweten willen uitvoeren, maar ook omdat de voordelen van fair handelen en inkopen voor de hand liggen: producten met een lange garantie op de levensduur zijn in het voordeel van de consument, verminderen afval en zijn een kwaliteitskenmerk voor de fabrikant.

Met Eurokraft Active Green tillen wij het duurzaam ondernemen naar een hoger niveau: alle producten van ons topmerk worden dankzij extra efficiënte processen CO2-neutraal geproduceerd. Voor elk artikel maken wij een ecobalans op die door het TÜV Rheinland elk jaar bevestigd wordt. Met behulp van zulke zichtbaar gemaakte feiten letten wij er consequent op dat we de milieubelasting en het verbruik van energie en grondstoffen in de levenscyclus van het product tot een minimum verlagen. Daarnaast compenseren we onze CO2-uitstoot door het windmolenpark Yuntdag in West-Turkije te ondersteunen. Dat is de volgende stap naar meer moraal in de winkelwagen. De KAISER+KRAFT-groep, waartoe VINK LISSE behoort, heeft zich tot doel gesteld het aantal groene producten in het volledige assortiment continu te verhogen.

Maar om duurzaamheid ook strategisch in de inkoop te verankeren, vinden wij het belangrijk dat we het bewustzijn voor onze verwachtingen en standaards ook bij onze leveranciers verhogen – met het oog op duurzaamheid op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, de handelspraktijk en de toevoerketen. De in 2014 ingevoerde evaluatieprocedure EcoVadis dient precies daarvoor: leveranciers worden regelmatig ingedeeld volgens relevante aspecten van milieubewust en verantwoord handelen en daarbij worden verbeteringspunten geïdentificeerd. Wij bouwen op een transparante samenwerking vol vertrouwen waarbij hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en rendabiliteit centraal staan. Wij willen het aandeel sterke leveranciers op basis van onze gedragscode verder uitbreiden en de voor ons beste leveranciers selecteren. Op die manier kunnen wij garanderen dat ecologische, sociale en economische aspecten in overeenstemming worden gebracht. De keuze voor het EcoVadis-model toont onze vastberadenheid en bereidwilligheid om dit onderwerp te benaderen en een voorbeeld te zijn voor de duurzame ontwikkeling.

Samengevat kunnen we zeggen dat business en moraal tegenwoordig uitstekend bij elkaar passen.