Terug
Inkoophandboek Bedrijf

15 tips voor een veilige omgang met ladders

De 15 belangrijkste tips voor een veilige omgang met ladders leest u hier!

Tip 1

Lees de handleiding voordat u de ladder gebruikt.

15 tips voor een veilige omgang met ladders 380

Tip 2

Voer een visuele controle uit voordat u de ladder gebruikt. Gebruik beschadigde ladders niet.

15 tips voor een veilige omgang met ladders 385

Tip 3

Neem de maximale belasting van de ladder, volgens de norm 150 kg, in acht.

15 tips voor een veilige omgang met ladders 375

Tip 4

Plaats de ladder in de juiste invalshoek, bij aanlegladders met sporten 65° – 75°, bij aanlegladders met treden moeten de treden horizontaal staan.

15 tips voor een veilige omgang met ladders 371

Tip 5

Plaats ladders uitsluitend op een antislip, vlakke en vaste ondergrond.

15 tips voor een veilige omgang met ladders 381

Tip 6

Houd de spreidbeveiliging van bokladders altijd vergrendeld en gespannen.

15 tips voor een veilige omgang met ladders 382

Tip 7

Bij meerdelige ladders moeten vergrendelingsvoorzieningen aanwezig zijn en gebruikt worden.

15 tips voor een veilige omgang met ladders 374

Tip 8

Houd rekening met gevaar voor een elektrische schok door stroomkabels.

15 tips voor een veilige omgang met ladders 378

Tip 9

Verhoog de stabiliteit door het bovenste resp. onderste uiteinde van de ladder te zekeren.

15 tips voor een veilige omgang met ladders 383

Tip 10

Aanlegladders moeten ten minste 1 m boven het te beklimmen niveau uitsteken.

15 tips voor een veilige omgang met ladders 372

Tip 11

Plaats aanlegladders niet tegen onveilige punten, bijv. stangen, kabels of glazen vensters.

15 tips voor een veilige omgang met ladders 379

Tip 12

Leun bij werkzaamheden op de ladder niet naar de zijkant.

15 tips voor een veilige omgang met ladders 376

Tip 13

Stap niet zijdelings van de ladder weg op platformen of hogergelegen niveaus.

15 tips voor een veilige omgang met ladders 377

Tip 14

Bij bokladders met aangebrachte schuifladder is de op vier na bovenste trede de laatste trede die mag worden betreden. Bij aanlegladders is dat de op drie na hoogste sport/trede.

15 tips voor een veilige omgang met ladders 373

Tip 15

Bij bokladders zonder platform en leuning is de op twee na bovenste sport/trede de laatste sport/trede die mag worden betreden.

15 tips voor een veilige omgang met ladders 384

Nadruk ook gedeeltelijk uitsluitend met toestemming van GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH. 03-2013 - Bron en auteursrecht: GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH

Onze topproducten uit dit handboek
Relevant
Aantal artikelen: 126
Onze topcategorieën uit dit handboek