Terug
Inkoophandboek Milieu

Klein lexicon van de cleanroomtechniek

De belangrijkste afkortingen van de cleanroomtechniek worden toegelicht in het klein lexicon van de cleanroomtechniek!

DEHS

Diethylhexyl sebacate: monodispers aerosol dat gebruikt wordt voor het testen van luchtfilters.

DOP

Dioctylftalaat: vroeger voor tests gebruikt aerosol dat echter schadelijke effecten bleek te hebben.

FDA

Food and Drug Administration: Amerikaans agentschap van de federale overheid dat de kwaliteit van voedsel en medicijnen bewaakt.

GMP

Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijk). Wettelijke EU-richtlijn voor de productie van geneesmiddelen.

HEPA

High Efficiency Particulate Air Filter (zeer efficiënte aerosolfilter).

ISO 14644

Norm voor cleanrooms en bijbehorende cleanroomzones. De delen 1 en 2 van de norm vervangen de tot november 2001 geldige US-Fed. Standard 209.

CFU

Colony Forming Units (kolonievormende eenheden): zich vermeerderende kiemen, bijv. bacteriën, schimmels, actieve elementen.

Contaminatie

Verontreiniging door ongewenste, meestal schadelijke stoffen. Het proces ter verwijdering van de verontreiniging heet decontaminatie.

Micro-organismen

Micro-organismen zijn een belangrijke subklasse van de partikels. Eencellige micro-organismen van een microscopisch formaat die zich onder geschikte omstandigheden door celdeling kunnen vermeerderen.

MPPS

Most Penetrating Particle Size: partikelgrootte met de hoogste doorlatingsgraad aan een filter.

Partikels

Vaste of vloeibare deeltjes met gedefinieerde fysische grenzen.

PIC

Pharmaceutical Inspection Convention (wereldwijde samenwerking en informatie-uitwisseling van gezondheidsdiensten bij de productie van geneesmiddelen).

Cleanroom

Ruimte waarin de concentratie van de door de lucht verspreide partikels gecontroleerd en beheerst wordt. De ruimte wordt zo bestuurd dat de toevoer, het vrijkomen en de afzetting van partikels geminimaliseerd wordt. De te regelen factoren zijn naast het aantal partikels ook de temperatuur, de luchtvochtigheid en de luchtdruk.

SOP

Standard Operation Procedures: standaardisering van processen.

ULPA

Ultra Low Penetration Air Filter, U15-U

US-Federal Standard 209

Bekende en internationaal nageleefde norm voor de classificatie van de luchtzuiverheid. Sinds november 2001 vervangen door de norm DIN EN ISO 14644-1.

Onze topproducten uit dit handboek
Relevant
Aantal artikelen: 20
Onze topcategorieën uit dit handboek