Terug
Inkoophandboek Milieu

Oogspoelflessen

De beginselen van de oogspoelflessen – informatie over de verschillende oplossingen en het aanbevolen gebruik.

Effectieve oogspoelvloeistoffen

Onze oogspoelflessen met speciale spoelvloeistoffen bieden een snelle en effectieve eerste hulp bij vreemde deeltjes in het oog en contact met zuren en vele alkalische substanties. In de wandboxen voor noodgevallen kunnen de oogspoelflessen stofdicht worden bewaard. Zo heeft u ze altijd bij de hand.

Oogspoelflessen wt$

Eenvoudig en snel te gebruiken
Slechts twee eenvoudige handelingen en de oogspoelfles kan worden gebruikt. Een duidelijke en begrijpelijke gebruiksaanwijzing met tekst en een pictogram op de flessen en de wandbox maakt een correct en veilig gebruik mogelijk.

Zo spoelt u de ogen

Oogspoelflessen wt$

Neem de fles uit de wandbox.

Oogspoelflessen wt$

Draai de oogschaal tot de verzegeling scheurt.

Oogspoelflessen wt$

Leg uw hoofd achterover en spoel de ogen.

Belangrijk: bij alle soorten vuil moet het oog met een zachte en gelijkmatige straal worden gespoeld. Knijp tijdens het spoelen licht in de oogspoelfles. Het spoelen moet tijdens het vervoer naar een arts worden voortgezet.

Plaatsing en bevoorrading van oogspoelflessen
Bij oogletsel door vreemde deeltjes of contact met zuren en alkalische substanties moet het oog zo snel mogelijk worden gespoeld. De oogspoelflessen en wandboxen voor noodgevallen moeten daarom direct bij de werkplek of zo dicht mogelijk bij potentiële gevarenbronnen worden geplaatst. Na gebruik dient u de oogspoelflessen onmiddellijk door nieuwe te vervangen. Houd altijd voldoende oogspoelflessen als EHBO-maatregel op voorraad.

Bij vervuiling van het oog, vreemde deeltjes in het oog en ander oogletsel moet na de eerste hulp altijd een arts worden geraadpleegd!

Ongevallen met vreemde deeltjes in het oog

De oogspoelvloeistof met steriele natriumchlorideoplossing (0,9 % keukenzoutoplossing) wordt gebruikt om vreemde deeltjes uit het oog te spoelen.

Tijd is bij mechanisch letsel, veroorzaakt door bijv. metaalvijlsel, houtsplinters, vuil of stof, een belangrijke factor. In dit geval kan met direct spoelen worden voorkomen dat vreemde deeltjes zich vastzetten in het oog en zwaar oogletsel veroorzaken.
De oogspoelvloeistof met steriele keukenzoutoplossing/natriumchlorideoplossing (0,9 %) is dan de juiste keuze.

Ongevallen met zuren en alkalische substanties in het oog

De oogspoelvloeistof met steriele fosfaatbufferoplossing pH-neutraal 4,9 % wordt gebruikt voor het neutraliseren van zuren, alkali en een groot aantal alkalische substanties. Bij deze ongevallen begint de aantasting zodra de substantie in contact komt met het oog. Voor dit soort letsel raden wij het gebruik van oogspoelvloeistof met steriele fosfaatbufferoplossing pH-neutraal 4,9 % aan.

Aanbevolen gebruik van oogspoelvloeistof pH-neutraal

Spoelvloeistof pH-neutraal is bestemd als EHBO-maatregel voor het spoelen in geval van nood met een spoelduur van 2 minuten. Het doel van het spoelen met een fles pH-neutraal is om de pH-waarde zo snel mogelijk weer op een veilig niveau te brengen, wanneer zuren of alkali met het oog in aanraking zijn gekomen. Tijdens het vervoer naar een arts wordt aanbevolen verder te spoelen met een oogspoelvloeistof 0,9 % natriumchlorideoplossing.

Oogspoelflessen wt$

0,9 % natriumchlorideoplossing

Oogspoelflessen wt$

Fosfaatbufferoplossing pH-neutraal 4,9 %

Oogspoelflessen wt$

Wandbox voor noodgevallen: natriumchlorideoplossing, pH-neutraal

Oogspoelflessen wt$

Wandbox voor noodgevallen: natriumchlorideoplossing