Terug
Inkoophandboek Bedrijf

Verklaring van de pictogrammen voor ladders

Conform EN 131-3 moet het gebruik van de verschillende soorten ladders worden geïllustreerd met behulp van pictogrammen. De pictogrammen staan op de klimhulpen en in de bijbehorende gebruiksaanwijzingen. Voor een snel overzicht hebben we hier alle pictogrammen met hun toelichting voor u op een rijtje gezet.

Gebruiksaanwijzing

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Volg de gebruiksaanwijzing op

Waarschuwing

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Waarschuwing voor vallen van de ladder

Controle

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Controleer de ladder na levering. Controleer de ladder voor elk gebruik op beschadigingen en veilig gebruik. Een beschadigde ladder mag niet worden gebruikt.

Borging

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Ladders die worden gebruikt om op een hoger niveau te komen, moeten minstens 1 meter boven het aanlegpunt uitsteken en zo nodig worden geborgd.

Pas op

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Niet naar opzij leunen

Vermijden

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

De ladder niet op een oneffen of losse ondergrond plaatsen en gebruiken.

Maximaal aantal gebruikers

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Het maximale aantal gebruikers

Bovengrens draagvermogen

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Maximaal draagvermogen

Professioneel gebruik

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Ladder voor professioneel gebruik

Voor huishoudelijk gebruik

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Ladder voor huishoudelijk gebruik

Plaatsingshoek

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Aanlegladders met sporten moeten in een vereiste hoek van 65° – 75° worden geplaatst en gebruikt.

Positie van de treden

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Aanlegladders met treden moeten zo worden geplaatst, dat de treden horizontaal liggen.

Stabilisatie

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Stabilisatiebalken moeten voor het eerste gebruik aan de ladder worden gemonteerd.

Opstelrichting

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Stel de ladder alleen op in de aangegeven richting.

Correcte plaatsing

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

De ladder mag niet tegen ongeschikte oppervlakken worden gezet.

Standplaats

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Gebruik de bovenste drie treden/sporten van een aanlegladder niet om op te staan.

Niet toegestaan

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Zijwaarts van de ladder af op een ander oppervlak stappen is verboden.

Correct uitklappen

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

De ladder voor gebruik volledig uitklappen.

Bovenste sporten

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Gebruik de bovenste twee treden/sporten van een bokladder zonder platform en houder voor hand/knie niet om op te staan.

Niet betreden

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Oppervlakken die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet worden betreden.

Bijzondere bepalingen 1

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Als de ladder wordt gebruikt als bokladder met hierop geplaatste schuifladder of als trapladder, mogen de bovenste vier treden/sporten niet worden betreden.

Bijzondere bepalingen 2

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Als de ladder wordt gebruikt als bokladder met hierop geplaatste schuifladder of als trapladder, mogen de bovenste vier treden/sporten niet worden betreden.

Platform

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Als de ladder wordt gebruikt als platform mogen uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen platformelementen worden gebruikt. Het platformelement moet voor gebruik worden bevestigd en geborgd.

Stabilisator

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Gebruik uitsluitend met stabilisator (als dit een onderdeel van de ladder is).

Ballastgewicht

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Gebruik uitsluitend met ballastgewicht (als dit een onderdeel van de ladder is).

Vergrendelingen

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Vergrendelingen moeten voor gebruik worden gecontroleerd en volledig worden geborgd als dit niet automatisch gebeurt.

Maximale belasting van het platform

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Door de fabrikant aangegeven maximale belasting van het platform in opgestelde toestand (120 kg tot 150 kg) (zie EN 131-4:2007, paragraaf 7).

Remmen

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Gebruik uitsluitend met de remmen erop (als deze een onderdeel van de ladder zijn).

Scharnieren

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Controleer of de scharnieren zijn vergrendeld.

Gebruik buiten

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Gebruik ladders niet buiten als ze daarvoor niet gemaakt zijn.

Steunen

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Voor gebruik de steunen volledig uitklappen.

Niet toegestaan

Verklaring van de pictogrammen voor ladders wt$

Gebruik de ladder niet als brug.

Onze topproducten uit dit handboek
Relevant
Aantal artikelen: 129
Onze topcategorieën uit dit handboek