Veiligheid op de bouwplaats

Tips voor een veilige bouwplaats

2022/04/11

Vallend materiaal, onvoldoende gezekerde steigers of lekkende gevaarlijke stoffen: op bouwplaatsen loert overal gevaar. Dit gaat vaak gepaard met een hoge tijdsdruk en ongunstige weersomstandigheden. Geen wonder dus dat het aantal ongevallen op bouwplaatsen hoog is. Sommige leiden tot ernstige verwondingen of hebben zelfs een dodelijke afloop.

Daarom is het erg belangrijk dat u uw medewerkers tijdens het werk zo goed mogelijk beschermt. Met onze tips maakt u van de bouwplaats een veilige plek, ook op hectische momenten.

De grootste risico's op bouwplaatsen

Uit statistieken blijkt dat sommige oorzaken voor ongelukken op bouwplaatsen erg vaak voorkomen. Hiertoe behoren de volgende:
Vallen

Vallen van een hoogte

Bij bouwwerkzaamheden op steigers komt een val met ernstige gevolgen vaak voor. Dit geldt ook voor kuilen en schachten.

Belangrijk: steigers hoeven niet bijzonder hoog te zijn en schachten hoeven niet bijzonder diep te zijn om bij een val ernstig letsel te veroorzaken. Een klein hoogteverschil is soms al genoeg.

Uitglijden

Vallen op een vlakke ondergrond

Veel ongelukken ontstaan doordat mensen op een vlakke ondergrond uitglijden of struikelen. Bij regen of gevallen bladeren is dit risico extra groot.

Doos valt naar beneden

Naar beneden vallende voorwerpen

Als de veiligheidsmaatregelen op een steiger onvoldoende zijn, lopen niet alleen de mensen op de steiger maar ook die eronder gevaar. In het ergste geval worden ze geraakt door vallend gereedschap en dragen ze geen helm.

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

Een andere veelvoorkomende oorzaak van ongelukken op bouwplaatsen zijn gevaarlijke stoffen zoals oplosmiddelen, dampen en licht ontvlambare stoffen. Ze zijn zowel gevaarlijk voor mensen als voor het milieu.

Elektriciteit

Elektriciteit

Als elektrische machines en apparaten beschadigd of nat zijn, een onderhoudsbeurt niet goed is uitgevoerd of medewerkers zich niet aan de veiligheidsmaatregelen houden, bestaat het risico op een elektrische schok.

Verwonding door hamer

Machines

Machines kunnen op verschillende manieren een gevaar vormen. Bij onoplettendheid kunnen bijvoorbeeld zaagmachines gevaarlijke snijwonden veroorzaken. Bovendien komt het soms voor dat machinebestuurders of vrachtwagenchauffeurs voetgangers over het hoofd zien wanneer ze achteruitrijden.

Een goede planning is essentieel voor veilige bouwplaatsen

Een zorgvuldige planning levert een essentiële bijdrage aan het voorkomen van ongelukken op de bouwplaats. De volgende aspecten voor meer veiligheid spelen hierbij een belangrijke rol.

 • Wet- en regelgeving:
  Ieder land heeft een eigen pakket aan wettelijke regels inzake de veiligheid op bouwplaatsen die moeten worden nageleefd. Dit begint al bij de risicobeoordeling, maar heeft bijvoorbeeld ook betrekking op de beschermingsmiddelen van medewerkers.
 • Specifieke omstandigheden:
  Iedere bouwplaats is anders. De verantwoordelijken moeten daarom potentiële gevaren afzonderlijk nagaan en van tevoren een plan maken om deze te minimaliseren.
 • Weersomstandigheden:
  Het is nogal een verschil of de werkzaamheden in de zomer of in de herfst worden uitgevoerd. Denk daarbij aan factoren zoals de temperatuur, neerslag of de eerdergenoemde gevallen bladeren.
 • Verantwoordelijkheden:
  Wie draagt de verantwoordelijkheid en wie zorgt ervoor dat de veiligheid van een bepaald gebied is gewaarborgd? Duidelijke rolverdelingen en gestructureerde werkprocessen helpen ongelukken te voorkomen en de efficiëntie te verhogen. Neem ook hierbij de wettelijke regels in acht, bijvoorbeeld met het oog op verplichte toezichthouders.

Tips voor een veiligere bouwplaats

De veiligheid op de bouwplaats bestaat uit vele afzonderlijke maatregelen, die afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden. Als u de volgende tips opvolgt, kunt u zeker zijn van een veilige basis.

Tips voor een veilige bouwplaats wt$

Gevarenzones beveiligen en afzetten

Balustrades, zijdelingse bescherming en afdekkingen voorkomen het vallen van een hoogte. Veiligheidsnetten vangen voorwerpen op, bijvoorbeeld voorwerpen die van een steiger zijn gevallen. Net zo belangrijk zijn afzettingen en markeringen op de grond. Voorkom door bouwhekken, dranghekken en verbodsborden dat voorbijgangers per ongeluk uw bouwterrein betreden. En markeer gevarenzones of rijwegen voor medewerkers, het liefst zo duidelijk dat ze ook bij grote werkdruk goed te zien blijven.

Tips voor een veilige bouwplaats wt$

Bouwplaats goed verlichten

In het donker werken is geen goed idee. Het gebeurt dan eerder dat iemand op een verkeerde knop drukt of dat de bestuurder van een stapelaar een afzetting respectievelijk een collega over het hoofd ziet. Let er daarom op dat alle hoeken van de bouwplaats goed zijn verlicht. Moderne led-schijnwerpers voor bouwterreinen kunnen met een smartphone worden bediend en doen ook bij temperaturen onder het vriespunt en neerslag wat ze moeten doen. Is er geen stroomaansluiting op de plek waar u de schijnwerper nodig heeft? Dan is er altijd nog de uitvoering met accu.

Tips voor een veilige bouwplaats wt$

Medewerkers van beschermende kleding voorzien

De juiste kleding is op bouwplaatsen van levensbelang: handschoenen, veiligheidsschoenen voor stabiel staan met neusbescherming tegen vallende gereedschappen, onderdelen etc. en veiligheidshelmen. Een helm is onmisbaar voor medewerkers op uw bouwplaats. Jassen en andere bovenkleding bieden bescherming tegen kou en regen. En bij slecht zicht zorgen reflecterende elementen voor een betere zichtbaarheid. De gehoorbescherming voor werkzaamheden met lawaaiige machines of oogbescherming voor het lassen mag evenmin ontbreken in de uitrusting.

Tips voor een veilige bouwplaats wt$

Goed met gevaarlijke stoffen omgaan

Wanneer gevaarlijke stoffen lekken, kunnen afdichtmatten, afdichtingskussens en opvangzeilen uitkomst bieden. Strooi eerst de absorptiegranulaten uit. Vervolgens de vloeistof kort laten absorberen, opvegen en verwijderen. En zie daar: het noodgeval is opgelost.

De absorptierollen en -kussens zijn een bewezen effectief preventiemiddel. U plaats deze rondom machines of containers.

Tips voor een veilige bouwplaats wt$

Goed opruimen

Op goed opgeruimde bouwplaatsen is de kans op struikelen lager en slingeren minder scherpe voorwerpen rond. Vergeet overigens niet industriële stofzuigers klaar te zetten voor het opzuigen van stof, spaanders, splinters en dergelijke. Waterzuigers verwijderen zelfs vloeistoffen en zorgen zodoende voor nog meer veiligheid op de bouwplaats.

Tips voor een veilige bouwplaats 61?

Neem contact met ons op!

Wij staan voor uw vragen ter beschikking en beantwoorden deze gratis.