Terug
Inkoophandboek Milieu

Behandeling en onderhoud van meubels en apparaten van roestvast staal

Als roestvast staal wordt niet-magnetiseerbaar chroomnikkelstaal en magnetiseerbaar chroomstaal aangeduid dat een chroomgehalte van minstens 12 % heeft.

De oorzaak van de corrosiebestendigheid van roestvast staal is een passieve laag die zich bij blootstelling aan zuurstof op het metaaloppervlak vormt. De in de lucht aanwezige zuurstof is daarvoor voldoende. Als de passieve laag door mechanische inwerking beschadigd of chemisch vernietigd wordt en bovendien de vorming van een nieuwe passieve laag door het afsluiten van de zuurstoftoevoer verhinderd wordt, kan ook bij roestvast staal schade door corrosie voorkomen. Bovendien is roestvast staal niet volkomen bestand tegen sommige chemische verbindingen. Voorbeelden daarvan zijn zoutzuur, zwavelzuur en natronloog.

Dikke vuillagen die chloorhoudende zouten of externe roest bevatten, kunnen onder omstandigheden in de loop der tijd tot verkleuringen of corrosie op het staaloppervlak leiden.

Bij de omgang met meubels en apparaten van roestvast staal dienen daarom de volgende grondbeginselen in acht te worden genomen

Het oppervlak van roestvast staal moet altijd schoon en voor de lucht toegankelijk blijven. Door gebrek aan zuurstof kan onder afzettingen corrosie ontstaan. Deze gebruikssporen evenals resten van reinigingsmiddelen moeten direct worden verwijderd.

Het oppervlak van roestvast staal moet intact blijven. Beschadigingen bij gebruik, bij het reinigen of bij reparatiewerkzaamheden door harde en met name metalen voorwerpen van niet-roestvast materiaal moeten worden vermeden.

Onderhoudstips roestvast staal ha&

Het oppervlak van roestvast staal mag niet voor langere tijd in contact komen met normaal, roestend staal of ijzer. Als roestvast staal in contact komt met ijzer of normaal staal, bijv. door vijlsel, staalwol, resten van staalborstels of ijzerhoudend water, ontstaan chemische elementen die de oorzaak zijn van zich uitbreidende corrosie.

Eventuele externe roest moet bij wijze van uitzondering direct met een mild schuurmiddel of fijn schuurpapier worden verwijderd. Grotere roestplekken kunnen door bijtsen worden verwijderd. Wegens de daarmee verbonden gevaren mag deze methode alleen worden uitgevoerd door geschoold personeel.

Na ieder gebruik moeten apparaten en onderdelen worden gereinigd. Datzelfde geldt voor tafelbladen en andere delen van roestvast staal. Gebruik voor de reiniging van roestvast staal alleen reinigingsmiddelen zonder natriumhypochloriet! Schuurpoeder van alle soorten evenals chloorhoudende of andere blekende reinigingsmiddelen moeten worden vermeden.

Wanneer een mechanische reinging nodig is, mogen geen reinigingsapparaten van metaal worden gebruikt, maar borstels met kunststof of natuurlijk haar, kunststof reinigingsmiddelen, sponzen en dergelijken. Bij de reiniging moet overvloedig water worden gebruikt. Na iedere reiniging moet grondig worden nagespoeld met helder water.

Er moet worden opgelet dat de gebruikte reinigingsmiddelen volledig worden verwijderd. D.w.z. ook uit hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen. Ten slotte moeten de roestvast stalen oppervlakken worden gedroogd.

Ook zuurdampen, die bijv. ontstaan tijdens de reiniging van tegels met zoutzuurhoudende preparaten, brengen schade toe aan roestvast staal. Als onderdelen van roestvast staal per ongeluk in contact komen met zoutzuur of zoutzuurhoudende producten dienen ze direct zeer grondig te worden afgespoeld met water!

Klevende vervuiling (vochtig, vettig vuil)

Wassen met synthetische reinigingsmiddelen aangevuld met een licht polijst- of schuurmiddel. Glanzend gepolijste onderdelen moeten zorgvuldig worden behandeld, omdat grove schuurmiddelen krassen en matte plekken kunnen achterlaten. Geslepen oppervlakken kunnen gewoon met gebruikelijke schuurmiddelen en in hartnekkige gevallen zelfs met een schuursponsje worden gereinigd. Er moet echter worden opgelet dat in de slijprichting wordt gewreven.

Watervlekken

Afzettingen door gedroogd leidingwater zijn niet schadelijk, maar kunnen lelijke vlekken achterlaten op gepolijste oppervlakken. Als het afvegen met een gebruikelijk reinigingsmiddel (bijv. Antikal) niet voldoende is, verdwijnen de vlekken vast en zeker met azijn of verdund fosforzuur. Het afdrogen van gereinigde, maar nog natte gepolijste onderdelen verhindert de vorming van watervlekken.

Temperaturen

De roestvast stalen tafelbladen zijn versterkt met profielen van roestvast staal of met spaanplaten. Voorwerpen die warmer zijn dan 100 °C, mogen niet direct op het tafelblad worden geplaatst.

Desinfectie

Onder desinfecteermiddel worden stoffen verstaan die geschikt zijn voor de bestrijding van pathogene micro-organismen. Hiertoe behoren bacteriën, virussen en schimmels. Naast de huid en kleding behoren met name apparaten en ruimtes tot de toepassingsgebieden. Desinfectiemiddelen moeten bacteriëndodend, schimmeldodend en virusdodend, d.w.z. micro-organismedodend zijn. Vanwege de veelzijdige aan desinfectiemiddel gestelde eisen komen slechts weinig soorten substanties in aanmerking.

Er moeten producten worden gebruikt die opgenomen zijn in de lijst van het Duitse instituut voor hygiëne en microbiologie (DHGM).

Onze topproducten uit dit handboek
Relevant
Aantal artikelen: 65