Terug
Inkoophandboek Bedrijf

Extra informatie over laddergroottes

Hoe kies ik de juiste laddergrootte? Hier vindt u tips en uitleg over de lengte en grootte van ladders.

Bij de keuze van de laddergrootte/-lengte moet op het volgende worden gelet:

  • Niet extra beveiligde aanlegladders mogen slechts tot de op drie na hoogste trede/sport worden beklommen, omdat anders het gevaar bestaat dat de ladder wegglijdt
  • Tweezijdig betreedbare bokladders mogen slechts tot de op twee na hoogste trede/sport worden beklommen, zodat men genoeg houvast heeft
  • Universele ladders als bokladder met aangebrachte schuifladder mogen slechts tot de op vier na hoogste sport worden bestegen
  • De hoogte van bokladders met platform evenals de hoogte van platformtrappen moet zo worden gekozen dat de gebruiker de maximaal benodigde werkhoogte vanaf het platform kan bereiken zonder zich uit te moeten strekken


Reikhoogte

De Duitse BGI 694 (berufsgenossenschaftliche Informationen) definieert de reikhoogte als de hoogte die vanaf een - afhankelijk van het laddermodel - bepaalde standhoogte kan worden bereikt. De reikhoogte is ca. 2,00 m hoger dan de standhoogte.

Werkhoogte

Onder werkhoogte verstaat men het gebied voor werkzaamheden op lichaamshoogte, bijv. met een boormachine. Om rekening te houden met de verschillende werkhoogtes in verschillende branches wordt in onze catalogi uitgegaan van een gemiddelde werkhoogte van 1,50 m boven de standhoogte.

Extra informatie over laddergroottes pha
  • Standhoogte
  • Reikhoogte
  • Werkhoogte

Deze definitie levert een vereenvoudigde formule op*

  • Standhoogte + 1,50 m = werkhoogte
  • Standhoogte + 2,00 m = reikhoogte

* Deze kan afhankelijk van de het laddermodel variëren. Let op de gegevens in de technische tabellen in onze catalogi.

Onze topproducten uit dit handboek
Relevant
Aantal artikelen: 129
Onze topcategorieën uit dit handboek