Duurzaamheid - Logistiek

Wij trekken eropuit.

Onze CO2-compensatieprojecten.

UPS® carbon neutral en projecten voor de afvoer van methaan- en stortplaatsgassen

Colombia, La Pradera: op de vuilstortplaats komt ongeveer 2100 ton vuilnis per dag samen. Door het ontbindingsproces van organisch materiaal komen grote hoeveelheden methaan vrij, een broeikasgas dat 21 keer schadelijker is voor het milieu dan koolstofdioxide (CO ). Een milieuvriendelijk gasbeheer voorkomt dat methaan in de atmosfeer terechtkomt en draagt zodoende bij aan de klimaatbescherming.

China, Dalian: ook op deze vuilstortplaats wordt methaan dat uit het vuil vrijkomt omgezet in schone energie en in het plaatselijke elektriciteitsnet geleid. Dat heeft twee aanzienlijke verbeteringen tot gevolg: naast de voordelen voor het milieu zorgt het project ook voor een betere levenskwaliteit voor de plaatselijke bevolking. Doordat de vuilstortplaats is afgedicht, zijn de omliggende gemeentes namelijk niet meer bedreigd door luchtvervuiling en gasexplosies. Deze duurzame ontwikkeling creëert bovendien banen in de regio. Ook het gebruik van fossiele brandstoffen voor de opwekking van energie wordt in toenemende mate verdrongen. In China is dit project voor stroomwinning uit stortplaatsgassen überhaupt één van de eerste projecten.

UPS® carbon neutral + diverse projecten

Turkije, Ankara: de speciaal voor het opwekken van stroom geïnstalleerde gasmotoren kunnen een vermogen van 16,8 megawatt leveren. Op deze manier wordt het Turkse elektriciteitsnet met ca. 140.000 MWh per jaar gevoed.

USA, Californië: het Garcia River Forest-project beschermt dankzij het duurzame bosbeheer bomen, planten en dieren en het verbetert de waterkwaliteit. Daarnaast draagt het verifieerde compensatieproject voor CO -emissies bij aan de bescherming van regionale banen in de bosbouw in het hart van de Redwood-regio van Californië. Door het behoud van dit bosgebied en de herstelling van natuurlijke ruimte kan jaarlijks 77.000 ton aan broeikasgassen worden bespaard.

Thailand, Cholburi: voor de productie van tapioca voor de tandpasta- en levensmiddelenindustrie wordt de maniokwortel hier in grote hoeveelheden aangebouwd. Het drogen van deze plant vereist echter veel water en veroorzaakt tegelijkertijd veel afvalwater met een hoog gehalte aan organische stoffen. Het project gebruikt dit afvalwater voor de productie van biogas – methaanemissies worden uit het industriële afvalwater opgevangen – en maakt het daarmee bruikbaar als energiebron. Daardoor is het gebruik van fossiele brandstoffen niet meer nodig. Ook de luchtvervuiling door de ontbinding van het organische materiaal is aanzienlijk verminderd.