Medewerkers

Uitdagen, stimuleren, feedback geven en plezier maken.

De basis van een goed personeelsbeleid.

Een van de beroemdste zinnen in de literatuurgeschiedenis luidt ’I would prefer not to’. Dit citaat komt uit ’Bartleby the Scrivener’ van Herman Melville. Bartleby, de schoorvoetende, onbuigzame en weigerende medewerker, dient tegenwoordig als referentie van de nieuwe neezegger.

Hoe gaat men met zulke medewerkers om? Hoe worden ze gemotiveerd? Hoe worden ze het best gestimuleerd en wordt de arbeidsgeschiktheid behouden? Er zijn vele manieren waarop men een ’liever niet’ in een ’ja, graag’ kan veranderen. Wij zijn bijvoorbeeld van mening dat alleen al door de medewerkers overal bij elke bedrijfsvoering te betrekken. Creativiteit, motivatie en innovatie worden ontwikkeld door een open- en gemeenschappelijke bedrijfscultuur alsook door een goed ethisch beleid. Goede medewerkers verbeteren de concurrentiepositie. Daarom is het des te belangrijker dat bedrijfseconomisch succes en menselijk, verantwoord handelen hand in hand gaan.

Wij bij de KAISER+KRAFT-groep, waartoe VINK LISSE behoort, bieden daarom eerlijke arbeidsomstandigheden, doorgroeimogelijkheden, soft-skill-trainingen of programma’s om leidinggevenden te ontwikkelen, individuele carrièrewegen en ontwikkelingsplannen, flexibele werktijden, jaarlijkse functioneringsgesprekken en doelgericht conflict- of gezondheidsmanagement. Wij herkennen persoonlijke vaardigheden, talenten en krachten, hebben waardering voor de prestaties van ieder individu en zijn trots op de veelzijdigheid van onze medewerkers. Wij hebben een bedrijfscultuur waarin iedere medewerker gewaardeerd wordt en gemotiveerd wordt om zijn potentieel ten volle te benutten.

Dat is voor ons de basis voor een goed personeelsbeleid. En dit zorgt ervoor dat onze medewerkers hun taken met plezier uitvoeren en dat ze gezonder zijn ... en misschien zelfs wel gelukkiger.