Terug
Inkoophandboek Opslag

Aanwijzingen bij EUR-poolpallets

Een EUR-poolpallet is een vlakke, herbruikbare vierwegpallet van hout die volgens onderstaande bepalingen is vervaardigd, goedgekeurd en gekenmerkt.

Kenmerken

De EUR-poolpallets moeten aan de blokken van beide lange zijden van de volgende tekens voorzien zijn:

 • op het rechter hoekblok het beschermde symbool EUR
 • op het middelste blok conform de IPPC-richtlijn de aanduiding ISPM 15 evenals het symbool van het erkende spoorwegbedrijf en de productiecode
 • op het linker hoekblok het merkteken van de European Pallet Association EPAL
EUR-poolpallets met keurmerk EPAL wt$
EUR-poolpallets met keurmerk EPAL wt$
EUR-poolpallets met keurmerk EPAL wt$
EUR-poolpallets met keurmerk EPAL wt$

De productiecode 000-0-00 geeft in de eerste groep (cijfers/letters) de erkende fabrikant aan, in de tweede groep worden de laatste cijfers van het jaar en de maand van fabricage aangegeven.

 • Genormaliseerde spijkerpositie
 • Afgeschuinde bodemplanken
 • Geen schimmelvorming
 • Alle door EPAL gekeurde EUR-poolpallets zijn voorzien van een keuringskram met het EPAL-kwaliteitskeurmerk
 • Na reparatie worden de door EPAL gekeurde EUR-poolpallets voorzien van de speciale EPAL-reparatiespijker
 • De merktekens moeten volledig worden ingebrand.

Toegestane houtsoorten

Naaldhout (1)


dennenhout

vurenhout

grenenhout

Loofhout

zacht hout

elzenhout

berkenhout

populierenhout (1) + (2)

Loofhout

hardhout

eikenhout

essenhout

beukenhout

iepenhout

acaciahout

ahornhout

plataanhout

kastanjehout

(1) Bij naaldhout en bij de populier mag de breedte van de jaarringen, gemeten aan de hand van 10 ringen, gemiddeld niet meer dan 7 mm bedragen.

(2) Niet toegestaan voor dwarsplanken

Andere houtsoorten zijn uitsluitend toegestaan als zij minstens over dezelfde mechanische eigenschappen beschikken als de in de tabel genoemde houtsoorten. Houten materialen (minimumdichtheid van 600 kg/m³) zijn uitsluitend toegestaan voor verschillende bouwelementen.

Houtkwaliteit

Het hout moet volledig vrij zijn van hout beschermende middelen.
Niet toegestaan zijn:

 • rotting (schimmel, zwammen, droogrot)
 • schorselementen
 • actieve aantasting door insecten

Alle planken moeten uit één stuk vervaardigd zijn. Op het laad- en bodemvlak van de pallet moeten de planken ongeschaafd zijn.

Vochtgehalte

De vochtigheid van het hout mag niet hoger zijn dan 22% van het droge hout (gewicht van gedroogd hout).

ISPM 15

Sinds 01-01-2010 worden alle nieuwe EUR-poolpallets behandeld volgens ISPM 15. Volgens ISPM 15 behandelde EUR-poolpallets herkent men aan de ingebrande merktekens op de middelste blokken van beide lange zijden. Volgens ISPM 15 kunnen ook de middelste blokken van de smalle zijden een ingebrand merkteken bevatten.

Draagvermogen

Wankanten

Bij gebruik van eikenhout zijn wankanten niet toegestaan. Bij andere houtsoorten zijn wankanten aan 2 kanten van elk deel toegestaan, mits zij geen schors hebben, boven liggen en schuin gemeten niet langer zijn dan 15 mm. Niet toegestaan zijn wankanten bij dwarsplanken, middenplanken van de bodem en planken aan de buitenzijden van het laad- en bodemvlak.

Als de EUR-poolpallet in een stelling ligt of op de vork van een vloertransportmiddel rust, is hij geschikt voor de volgende lasten:

 • 1000 kg, (nominale last) als de last willekeurig over het palletoppervlak verdeeld is
 • 1500 kg, als de last gelijkmatig over het palletoppervlak verdeeld is
 • 2000 kg, als de last in compacte vorm gelijkvormig en op het gehele oppervlak van de pallet ligt

Bij stapels bedraagt de extra last van de onderste pallet max. 4000 kg, als de pallet zich op een vlakke, horizontale en stabiele ondergrond bevindt en de extra last horizontaal op het gehele oppervlak van de pallet ligt.

Poolcriteria

Als EUR-poolpallets een of meerdere beschadigingen hebben, zijn de pallets niet bruikbaar en moeten volgens de bepalingen van de UIC-richtlijn 435-4 worden gerepareerd.


Slechte algemene toestand:

 • Het draagvermogen is niet meer gegarandeerd (vermolmd, rot, splinters).
 • De vervuiling is zo sterk dat de laadgoederen vervuild worden.
 • Meerdere blokken splinteren af.
 • Er zijn zichtbaar niet toegestane bouwelementen gebruikt (bijv. te dunne planken, te smalle blokken).

Reparatiebepalingen

Een bodem- of laadplank is zo afgesplinterd dat er meerdere spijkers of schroeven zichtbaar zijn.

EUR-poolpallets met keurmerk EPAL wt$

De markering EUR aan de rechterkant en het symbool van een spoorwegbedrijf aan de linkerkant ontbreken.

EUR-poolpallets met keurmerk EPAL wt$

Een of meerdere planken ontbreken.

EUR-poolpallets met keurmerk EPAL wt$

Een blok ontbreekt of is zo gespleten dat er meerdere spijkers zichtbaar zijn.

EUR-poolpallets met keurmerk EPAL wt$

Een plank is overdwars of schuin gebroken.

EUR-poolpallets met keurmerk EPAL wt$

Meer dan twee bodem- of laadplanken zijn zo afgesplinterd dat er meerdere spijkers of schroeven zichtbaar zijn.

EUR-poolpallets met keurmerk EPAL wt$

EUR-poolpallets die niet aan de in de poolcriteria aangegeven toestand voldoen, moeten volgens UIC 435-4 worden gerepareerd. De reparatie van EUR-poolpallets is alleen mogelijk met een licentie van EPAL. Er mogen uitsluitend onderdelen op maat conform UIC 435-2 en UIC 435-4 worden gebruikt. De gerepareerde EUR-poolpallet moet na de reparatie weer dezelfde technische eigenschappen als een nieuwe EUR-poolpallet hebben.

Onze topcategorieën uit dit handboek