Terug
Inkoophandboek Milieu

Beginselen van de hogedrukreiniging

De beginselen van de hogedrukreiniging – welke reiniging geschikt is voor welke soort vuil.

Hoe hecht vuil?

Vuil kan zich op drie verschillende manieren aan het oppervlak van voorwerpen hechten:

1. Elektrostatische aantrekking:
Als een oppervlak een andere lading heeft dan het vuil, blijft het vuil door wederzijdse aantrekkingskracht hangen.

Beginselen van de hogedrukreiniging 076

2. Chemische stofverandering:
Door stofverandering wordt het oppervlak veranderd en ziet het er vies uit.

Beginselen van de hogedrukreiniging 075

3. Ruimtelijke vertanding:
Het vuil haakt vast aan een ruw oppervlak en blijft zo plakken.

Beginselen van de hogedrukreiniging 074

Hoe gebruikt men de kennis over de aanhechting van vuil bij de reiniging?

Het doel van de reiniging is de verbindingen tussen het vuil en het oppervlak te venietigen. Bij hogedrukreiniging wordt hiervoor gebruikt gemaakt van mechanische, thermische en chemische factoren.

Mechanisch

Door de vier invloedfactoren capaciteit, pompdruk, spuitafstand en spuithoek wordt de werking van de hogedrukreiniger beïnvloed.

Belangrijk daarbij is de botsdruk, dus de botskracht van de waterstraal per te reinigen oppervlakte-eenheid. De botsdruk is afhankelijk van de

  • spuitafstand: aanbevolen wordt een afstand van 10 tot 30 cm, want de druk neemt bij grotere afstanden snel af.
  • spuithoek: de hoek moet afhankelijk van de mate van vervuiling worden gekozen. Voor hartnekkige vervuiling is een hoek van 0 - 25° nodig, bij gemiddelde vervuiling een hoek van 25 - 50° en bij lichte vervuiling een hoek van 50 - 80°.
  • sproeidruk: afhankelijk van de hoeveelheid water en de diameter van de sproeikop biedt een hogere sproeidruk slechts een onevenredige stijging van de botsdruk.
  • hoeveelheid water: met de verhoging van de hoeveelheid water kan een snelle toename van de botsdruk worden bereikt. Ook de afvoer van het vuil wordt hierdoor makkelijker gemaakt, omdat ook bij grotere afstanden minder verstuiving plaatsvindt.

Thermisch

Door warmtetoevoer worden de chemische processen versneld. Zo lossen bijvoorbeeld vetten en oliën sneller op. Ook de droogtijd wordt korter doordat het gereinigde voorwerp verwarmd is. Zo kunnen betere resultaten worden geboekt en kan de reinigingstijd tot 40% worden verkort. Een vergroting van de afstand leidt echter tot een verlaging van de temperatuur.

Chemisch

Indien een verhoging van de botsdruk of temperatuur niet tot bevredigende resultaten leidt, is het gebruik van chemische reinigingsmiddelen nodig. Deze hebben een positief effect op de toename van de bevochtiging, de emulgatie of de directe, chemische reacties met de vuildeeltjes.

De geschiktheid van het reinigingsmiddel is afhankelijk van de pH-waarde en het te behandelen oppervlak. Zo worden zure middelen met een pH-waarde van 0 - 6 gebruikt voor kalkafzettingen, urineaanslag, roest of andere oxiden en alkalische middelen met een pH-waarde van 8,5 - 14 voor oliën, vetten, teer en roet. Voor kwetsbare oppervlakken met lichte olie- of vetvlekken zijn neutrale reinigingsmiddelen de juiste keuze. Extreem zure of alkalische waarden kunnen de hogedrukreiniger of het voorwerp beschadigen of zelfs strijdig zijn met de wetgeving met betrekking tot afvalwater. Ook bij lange inwerktijden kunnen chemische reinigingsmiddelen tot schade leiden. Over het algemeen geldt dat een langere inwerktijd slechts tot een bepaalde tijd zinvol is, omdat de reinigingsintensiteit met een langere duur in de buurt van een grenswaarde komt. Het vooraf inweken van de grove vuillagen met water heeft een positief effect op de reinigingstijd, omdat bij de eigenlijke reiniging met de hogedrukspuit tot 50% aan tijd kan worden bespaard.

Aanwijzing bij drukgegevens in MPa (megapascal)
Sinds de omschakeling naar veiligheidsnorm IEC 60335/2/79 wordt de druk niet meer in 'bar' maar in 'MPa' aangegeven. Daarbij geldt de omrekening: 10 bar = 1 MPa.

Onze topcategorieën uit dit handboek