Terug
Inkoophandboek Milieu

Koudreinigers

Koudreinigers op basis van koolwaterstof breken vele organische verontreinigingen af die moeilijk te verwijderen zijn, bijv. oliën en vetten, teer of ingedroogde was.

Werkwijze

Dankzij de oppervlaktespanning en de uitstekende kruipeigenschappen dringen ze zelfs in de kleinste hoeken en kiertjes. Onder het motto 'het ene breekt hetzelfde af' maakt de koudreiniger op basis van koolwaterstof de verontreinigingen los, kruipt hij onder het vuil en vermengt hij zich met de oliën en vetten. Dit mengsel is gemakkelijk af te spoelen of met een kwast af te vegen.

Koudreinigers wt$

Afb.: De reiniger kruipt onder het vuil en maakt het zo los van het oppervlak

Koudreinigers hebben nog twee andere pluspunten. Zo zijn er geen bedrijfsgeneeskundige en hygiënische bezwaren en is het gevarenpotentieel laag. Dat er geen bedrijfsgeneeskundige bezwaren zijn en dat de koudreinigers onschadelijk zijn voor de huid kan met verklaringen worden aangetoond. Bovendien kunnen er grenswaardemetingen in de werkplaats worden uitgevoerd om het lage gevarenpotentieel aan te tonen.

Moderne koudreinigers met een aangesloten recyclingcircuit dragen er in hoge mate aan bij de belasting van het milieu te verlagen, doordat de hoeveelheid afval wordt gereduceerd, hulpbronnen worden gespaard en risico's worden geminimaliseerd.

Wat zijn koudreinigers?

Koudreinigers zijn producten die zijn gebaseerd op koolwaterstof - een bestanddeel van aardolie. In de aardolie die direct uit de bron komt, bevinden zich nog alle natuurlijk voorkomende bestanddelen. Naast water of metalen zijn dat voornamelijk koolstof en waterstof resp. hun verschillende moleculaire structuren, zoals paraffine, naftenen en aromaten.

Direct aan of na de transportinstallatie voor de aardolie wordt de grondstof voorgereinigd (gefilterd, gecentrifugeerd en gedetermineerd) tot het water en de metaalverbindingen van de aardolie zijn gescheiden. Zo wordt van aardolie ruwe olie gemaakt.

Om hoogwaardigere producten, zoals brandstof, stookolie, maar ook koudreinigers, te produceren, wordt de ruwe olie vervolgens door scheidingsprocessen, zoals destillatie en raffinage, tot minerale olie verwerkt. Anders dan zijn voorgangers bestaat minerale olie grotendeels alleen nog uit de drie koolwaterstofverbindingen.

Zo zijn koudreinigers op basis van koolwaterstof uiterst geschikt voor het ontvetten van verontreinigingen of minerale olie. Bovendien kunnen ze dankzij de koolwaterstofbasis voor vrijwel 100 % worden gerecycled.