Terug
Inkoophandboek Milieu

Laboratoriuminrichting plannen

Planning voor laboratoriuminrichtingen

De inrichting van laboratoria moet waar mogelijk van binnen naar buiten gepland worden! Dit betekent dat eerst de inrichting wordt gepland, daarna de ruimte en de technische voorzieningen en als laatste het gebouw. Alleen zo wordt gegarandeerd dat de inrichting op de arbeidsprocessen en de eisen van de gebruiker afgestemd is.

In een typebestek worden de volgende gegevens bepaald en vragen gesteld:

 • soort en frequentie van de arbeidsprocessen
 • oppervlakken voor proefprocessen
 • aantal personen dat in het laboratorium werkt
 • aantal evaluatie-/schrijfplekken
 • benodigde apparaten
 • welke chemicaliën, grondstoffen en hulpstoffen zijn er nodig?
 • vereiste sanitaire en elektrische stoffen met kwaliteitsaanduiding
 • benodigde opslagruimte
 • hoe ziet de logistiek in het laboratorium eruit?
 • afvoer van chemicaliën
 • aantal vereiste ruimtes, bijruimtes en sociale ruimtes

Volgens die gegevens wordt het goedgekeurde typebestek in een plattegrond verwerkt, waarin de inrichting van het laboratorium kwalitatief en kwantitatief wordt vastgelegd.

Laboratoriuminrichting plannen wt$

Sanitaire en elektrische stoffen

Onontbeerlijk is een nauwkeurige definitie van de referentiepunten:

 • Hoe worden de leidingen in het gebouw getrokken?
 • Hoe komen de stoffen in het laboratorium?
 • Worden stoffen zoals vacuüm of perslucht centraal of decentraal geproduceerd?
 • Waar zijn de overdrachtpunten?
 • Wie sluit de leidingen op de afsluiter aan?
 • Wie beveiligt de stroomkring en legt de elektrische leidingen op klemmen?

Ventilatie

 • Welke luchthoeveelheden zijn er nodig?
 • Hoe vaak wordt de lucht in de ruimte ververst?
 • Zijn zuurkasten voorzien van variabele volumestromen?
 • Zijn de ruimtes geklimatiseerd?
 • Wie neemt de luchtregeling in het laboratorium voor zijn rekening?
 • Hoe belangrijk is de warmteontwikkeling door apparaten, personen, enz.?
 • Wie sluit zuurkasten en afgezogen kasten op het ventilatiesysteem aan?

Gedetailleerde planning van de laboratoriuminrichting

Laboratoriumtafels

 • Welk tafelbladmateriaal is er nodig en welk materiaal voldoet?
 • Welke stoffen in welke kwaliteit (sanitaire, elektrische) zijn er nodig voor de tafel?
 • Moeten er topbladen of hangkasten worden geïntegreerd?
 • Welke onderbouwkasten zijn er nodig?
 • Moeten er spoelbakken worden geïntegreerd of zijn er aparte aanrechten aangebracht?

Opbergruimtes

 • Welke apparaten, grondstoffen en hulpstoffen moeten er worden opgeslagen?
 • Is er een opbergruimte voor het bewaren van documentatie enz. nodig?
 • Zijn afgezogen kasten zoals zuur- en loogkasten, gasflessenkasten, oplosmiddelkasten of chemicaliënkasten vereist?

Laboratorium-zuurkasten

 • Definitie van het afzuigtype op grond van de ruimtehoogte en de uit te voeren werkzaamheden
 • Welke stoffen zijn er nodig?
 • Constante of variabele afvoerlucht?
 • Zijn er op grond van agressieve chemicaliën speciale bekledingen zoals keramiek, polypropyleen of roestvast staal vereist?
 • Moeten er pendelkleppen voor de kabeldoorvoer in de zijwand van de zuurkast worden aangebracht?

Veiligheid

De richtlijnen voor laboratoria zijn opgesteld door de Duitse bond van industriële bedrijfsverenigingen, vakcomité Chemie. In de richtlijnen worden beschermingsmaatregelen voor algemeen bekende werkzaamheden in laboratoria, inclusief de daarbij optredende gevaren, behandeld. Ze houden zich ook bezig met de bouw en de inrichting van laboratoria. Daar vindt u informatie over de thema's:

Bedienings- en verkeerswegen
Bedieningsoppervlak voor de laboratoriumtafel of zuurkast: 450 mm
Verkeersoppervlak tussen 2 bedieningsoppervlakken: 550 mm

 • Deuren: moeten naar buiten toe openslaan en met een kijkvenster uitgerust zijn.
 • Ventilatie: laboratoria moeten met voldoende permanent functionerende technische ventilatiesystemen uitgerust zijn.
 • Opslagruimtes voor gevaarlijke stoffen: moeten op een voldoende gedimensioneerde en permanent functionerende afzuiginrichting aangesloten zijn.
 • Douches: in laboratoria moet er aan de uitgang een met water (liefst drinkwater) gevoede lichaamsdouche geïnstalleerd zijn.
 • Oogdouches: in laboratoria moet er een met drinkwater gevoede oogdouche geïnstalleerd zijn.
Onze topproducten uit dit handboek
Relevant
Aantal artikelen: 27