Terug
Inkoophandboek Bedrijf

Praktisch en tijdbesparend: flexibel inzetbare telweegschalen

Voor kleine items in grote hoeveelheden

Of het nu gaat om het inventariseren, het verpakken van onderdelen in bakken of het bevestigen van productiehoeveelheden, als het gaat om het tellen van kleine items, telt elk afzonderlijk deeltje.

Hier kunt u precies te weten komen hoe telweegschalen werken, hoe u het exacte aantal stukken kunt bepalen en welke telweegschaal wanneer wordt gebruikt.

Wat wordt bedoeld met een telweegschaal?

Zoals de naam al zegt, tellen en wegen telweegschalen. En dat betekent kleine items in grote hoeveelheden, naar keuze op verschillende nauwkeurigheidsniveaus en met verschillende weegbereiken. Telweegschalen zijn bijzonder nuttig en besparen u veel tijd en geld wanneer u een inventarisatie of inbedrijfstelling moet uitvoeren, onderdelen in bakken wilt verpakken of productiehoeveelheden wilt bevestigen.


Als het om zeer grote hoeveelheden gaat, kunnen ook zogenaamde telsystemen worden gebruikt. Deze bestaan uit een volumeweegschaal en een referentieweegschaal die via een interfacekabel verbonden met de grotere hoeveelheidsschaal verbonden zijn. De referentieweegschaal wordt vooral gebruikt voor het fijnwegen van de kleinste onderdelen. Hij bepaalt het gemiddelde stukgewicht en geeft de gegevens door aan de bulkweger, die op zijn beurt het exacte aantal stuks berekent voor grote hoeveelheden.

Tussen haakjes: Indien gewenst kunt u uw weegschaal ook door ons laten ijken. Voeg gewoon de ijking hiervoor als opdracht toe als u uw bestelling plaatst. Let wel, dit is niet meer mogelijk op een later tijdstip. (Alleen mogelijk voor schalen met ijkgoedkeuring)

Praktisch en tijdbesparend: flexibel inzetbare telweegschalen ler

Vragen en antwoorden over telweegschalen.

 • Wat wordt er bedoeld met afleesbaarheid?
  De afleesbaarheid van een weegschaal is de kleinst afleesbare gewichtswaarde. Voor de grootst mogelijke veiligheid raden wij u aan een telweegschaal te kiezen waarvan de kleinst afleesbare gewichtswaarde (deelgewicht) kleiner is dan het gewicht van het te tellen item.

 • Wat is het kleinste deelgewicht bij het stuks tellen?
  Het kleinste deelgewicht is het kleinste stukgewicht dat de weegschaal aanvaardt en weergeeft voor stuksbetaling.

 • Wat wordt er bedoeld met telresolutie?
  De telresolutie is een maat voor de kwaliteit van de telweegschaal. Het beschrijft het maximumaantal stuks dat kan worden geteld met een telnauwkeurigheid van 1%, met minimaal fluctuerende deelgewichten en een voldoende groot aantal referentiestuks.

  Onder voldoende groot wordt hier verstaan:
  – 20 teldelen met telresolutie ≤ 60.000 pts.
  – 50 onderdelen tellen van 60.000 – 150.000 pts.
  – 100 tel onderdelen ≥ 150.000 pts.

 • Wat zijn de aanbevolen referentiestuks?
  Als er bij het tellen fouten optreden, worden die meestal veroorzaakt door de gewichtstoleranties van de te tellen items onderling. Daarom is het zinvol om aan het begin van elke telling een gemiddeld gewicht te bepalen, het zogenaamde referentiegewicht.

 • Hoe wordt het referentiegewicht bepaald?
  Het referentiegewicht wordt bepaald door verschillende telbare items op de weegschaal te plaatsen. Dit worden referentiestuks genoemd. Het volgende is van toepassing:

  5 te tellen stuks zijn vaak voldoende
  10 te tellen stuks komen vaak voor
  20 tot 100 te tellen stuks is van toepassing in het geval van een grote spreiding van de gewichten van de te tellen stuks

Belangrijk: U kunt de functie ’Automatisch referentieoptimalisatie’ kiezen om de hoeveelheid referentiestuks stap voor stap te verhogen en zo het gemiddelde telbare deelgewicht nog beter te bepalen. Dit verhoogt de nauwkeurigheid van het daaropvolgende betalingsproces aanzienlijk.

Zo gebruik je de verschillende telweegschalen.

De enkele telweegschaal
Deze weegschaal is niet alleen gemakkelijk in het gebruik, maar ook bijzonder goedkoop. Bovendien kunt u het direct gebruiken zonder eerst de gebruiksaanwijzing te moeten bestuderen. Het grafisch ondersteunde bedieningspaneel en de zelfverklarende bedieningsaanwijzingen op het toetsenbord maken het mogelijk.


De professionele telweegschaal
Met deze weegschaal beschikt u over 3 verschillende displays: eén voor het referentiegewicht (d.w.z. het gemiddelde gewicht van de te tellen items), voor het totale gewicht van alle te tellen items, en voor het totale aantal stuks van alle te tellen items. De geïntegreerde geheugens, bijvoorbeeld voor het containergewicht, het artikelnummer, het referentiegewicht of akoestische en optische telhulpmiddelen en een alfanumeriek toetsenbord voor gemakkelijke gegevensinvoer, zijn eveneens bijzonder nuttig en vereenvoudigen de bediening.


De telsystemen
Vooral bij grote hoeveelheden, bakken of gepalletiseerde goederen is het weegbereik van tafelweegschalen vaak niet toereikend voor een nauwkeurige telling. In dat geval staan u onze hoogwaardige telsystemen ter beschikking, die de voordelen van een uiterst nauwkeurige referentieweegschaal combineren met die van een weegschaal voor grote hoeveelheden.

Onze topcategorieën uit dit handboek