Terug
INKOOPHANDBOEK BEDRIJF

Veilige omgang met lithium-ionbatterijen/accu's

Veiligheidsoplaad- en opslagkasten voor accu's

Herkent u dit? U wilt nog even een belangrijk telefoontje plegen en dan is de batterij van uw smartphone opeens leeg. Als dit ook gebeurt bij uw klanten of uw medewerkers in het bedrijf en tegelijkertijd ook nog andere technische apparaten, zoals laptops, notebooks of elektrisch gereedschap zoals accuschroevendraaiers, e-bike accu's, e-scooters en dergelijke moeten worden opgeslagen of worden opgeladen, dan vraagt dit vaak niet alleen om een uitgebreide en praktische oplossing, maar ook – en dat is heel belangrijk – om een veilige oplossing die speciaal is ontworpen voor innovatieve lithium-ionbatterijen/accu's. Deze oplossing is: een veiligheidsoplaadkast voor accu's of batterijen, met inbegrip van brandveiligheidsfuncties.

Ontdek hier wat het verschil tussen de accukasten is, waarom het zo belangrijk is om de opslag en het laden van lithium-ionbatterijen/accu's te scheiden, waar u op moet letten bij de omgang met de krachtige energieopslagapparaten, hoe u ze op de juiste manier afvoert en van welke concrete voordelen u profiteert met de producten van het merk CEMO.

Accukast

Welke accukast heeft u nodig? En waarom?

Ze verschillen qua materiaal, grootte, type slot en kleur en kunnen ook worden ontworpen om aan speciale eisen te voldoen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en zijn te vinden in veel vrijetijdsvoorzieningen, op scholen, maar ook in bedrijven. U vindt ze afsluitbaar met legborden en vleugeldeuren voor school- of bedrijfslaptops, als pure oplaadstations voor mobiele telefoons met vele aparte en afzonderlijk afsluitbare compartimenten van fabrikanten als CP, Lista, enz. of zelfs als veiligheidsoplaad- of opbergkasten voor accu's van CEMO. Als Basic, Premium en Premium Plus.

Bij de keuze van het juiste model accukast zijn uw individuele behoeften doorslaggevend. Dat wil zeggen: het antwoord op de vraag waar en voor welke apparaten de betreffende kast moet worden gebruikt en vooral: hoe belangrijk het thema veiligheid voor u is.

Eenvoudige accuoplaadkasten

zijn een praktische oplossing om uw apparaten op een accu niet alleen diefstalbestendig op te bergen, maar ook te kunnen opladen via de geïntegreerde meervoudige contactdoos. De sterke stalen constructie met afzonderlijke legborden biedt een hoge flexibiliteit, ruimte voor netapparaten en voedingskabels, en optimale ventilatie.

Veiligheidsoplaad- of opslagkasten voor accu's en batterijen

zijn speciaal ontworpen voor het opladen of opslaan van verscheidene elektronische apparaten met krachtige, maar ook brandgevoelige lithium-ionbatterijen/accu's. De op veiligheid ontworpen en stabiele constructie biedt een op brandbestendigheid geteste bescherming tegen gevaren zoals explosieve verbranding en hitte.

De 8 actuele veiligheidsaanbevelingen voor het opladen

 • Alleen onder toezicht opladen
 • Niet-brandbare ondergrond
 • Niet-elektrisch geleidende ondergrond
 • Rookmelder in de ruimte
 • Veiligheidsafstand (min. 2,5 – 5 meter voor lithiumbatterijen met laag & gemiddeld vermogen)
 • Geen gemengde opslag met ontvlambare voorwerpen
 • Bescherming tegen mechanische beschadiging
 • Juiste (laad-)temperatuur

Belangrijk: dit zijn de wettelijke veiligheidsaanbevelingen. Daarom is het gebruik van veiligheidskasten voor batterijen ook volledig in overeenstemming met deze veiligheidsaanbevelingen en vergemakkelijkt het de naleving ervan.

De CEMO-veiligheidsoplaadkasten voldoen niet alleen aan de actuele veiligheidsvoorschriften voor het opladen.

Alle voordelen van de afzonderlijke modellen in één oogopslag:
 • Verkrijgbaar in verschillende versies (afhankelijk van het gebruik)
 • Stroomvoorziening voor uw apparaten via standaard stopcontacten en aansluitingen voor alle apparatuur
 • Mogelijkheid om meerdere accu’s tegelijk op te laden
 • Netaansluiting met hoofdschakelaar (voor het gelijktijdig in- en uitschakelen van alle apparaten)
 • Rookdetectie en temperatuurbewaking
 • Onderbreking van de laadstroom bij het openen van de deuren (of in geval van storing of ongeval)
 • Warmteafvoer door ventilator
 • Afsluiting van de luchttoevoer- en -afvoeropening door thermo-elementen
 • Speciale brandwerende afdichtingen om het uitslaan van vlammen te voorkomen
 • Bij schade: vroegtijdige waarschuwing
 • Naleving van alle veiligheidsvoorschriften bij het opladen van lithiumbatterijen
 • Brandwerendheid 60 minuten van binnen naar buiten (volgens DIN EN 1363-1)
 • Met succes in de praktijk getest door onafhankelijk instituut
 • Sterke en solide kwaliteit

De CEMO-veiligheidsopslagkasten voor accu's bieden een veilige opslagmogelijkheid speciaal voor lithium-ionbatterijen/accu's

Alle voordelen in een oogopslag:
 • Verkrijgbaar in één maat, maar kan 3-voudig worden gestapeld en worden uitgebreid
 • Brandwerendheid 60 minuten van binnen naar buiten (volgens DIN EN 1363-1)
 • In geval van een accubrand met succes in de praktijk getest door onafhankelijk instituut
 • Onbrandbare, brandwerende constructie
 • Rookmelder ook in de opslagvariant
 • Speciale brandwerende afdichtingen om het uitslaan van vlammen te voorkomen
 • Afsluitbare deuren (incl. sterke vergrendeling en ophanging)
 • Praktische draaggrepen voor mobiele opstelling
 • Koude rookafdichtingsafsluitsysteem van de openingen
 • Sterke en solide kwaliteit

Opslaan of opladen? Kan dat niet allebei?

De meeste branden ontstaan tijdens de kwetsbare oplaadfase, volgens de bevindingen van vele studies van deskundigen. Dit betekent voor u: ook al lijken grote, ruime kasten op het eerste gezicht ruimtebesparender, om veiligheidsredenen is het sterk aan te bevelen om het opladen van uw elektronische apparaten en het opbergen van lithium-ionbatterijen/accu's van elkaar te scheiden.

De reden: in geval van nood ontstaat er een kettingreactie. Hoe meer batterijen en accu's samen zijn opgeslagen, hoe groter de brandlast. Kleinere, compacte kasten betekenen daarentegen minder laad- en opslagruimte per kast, ze kunnen veel sneller worden geëvacueerd en verminderen ook het risico op kleinere branden in compartimenten. Bovendien kunnen ze praktisch op elkaar worden gestapeld en zo naar behoefte worden uitgebreid.

Veilig hanteren van lithium-ionbatterijen (accu's) wt$

Kies voor een veilige opslag- of oplaadoplossing en bescherm niet alleen uzelf, maar ook uw werknemers en uw hele bedrijf. Breng uw bestaan niet in gevaar!

Waarom zijn lithium-ionbatterijen/accu’s eigenlijk zo populair?

Krachtige energieopslagsystemen op basis van lithium zijn in opkomst. Het is dan ook niet verwonderlijk dat lithium-ionbatterijen of -accu's worden ingebouwd in steeds meer apparaten die wij in ons dagelijks leven gebruiken. Van huishoudelijke apparaten en camera's tot laptops, smartphones en e-bikes.

Het voordeel van lithium-ionbatterijen of -accu's: hun energiedichtheid is bijzonder hoog. Dit betekent dat ze klein en licht zijn, maar een grotere hoeveelheid energie kunnen opslaan dan conventionele oplaadbare batterijen.

Toch is voorzichtigheid geboden. Omdat lithium-ionbatterijen of accu's gevaarlijke goederen zijn. Dit wordt vaak onderschat. Juist door hun hoge energiedichtheid kunnen zij in ‘stress-situaties’ gemakkelijk ontvlammen, brand veroorzaken of zelfs, in extreme gevallen, exploderen met grote vlamvorming. In geval van beschadiging is dit een multi-gevaarlijk materiaal. Geschikte accukasten voor het opladen of opslaan, in combinatie met verdere organisatorische beschermingsmaatregelen, zijn daarom onontbeerlijk.

Om schade aan uw accu's te voorkomen

Door defecten of schade aan uw lithium-ionbatterijen/accu's te voorkomen of ten minste te herkennen voordat u ze oplaadt of opslaat, kunt u het risico op kritieke situaties en brand tot een minimum beperken.

De volgende tips kunnen helpen:

 • Vermijd direct zonlicht (max. 25 graden)
 • Voorkom schokken (of laten vallen) aan uw technisch apparaat of de accu
 • Gebruik alleen de gecertificeerde opladers voor uw accu
 • Gebruik alleen de originele accu
 • Voer regelmatig visuele inspecties uit om eventuele schade snel op te sporen en de defecte batterijen/accu's te kunnen scheiden of verwijderen
 • School uw werknemers over potentiële gevaren om ze hiervan bewuster te maken

Welke voorschriften gelden voor het omgaan met lithium-ionbatterijen/accu's?

Hoewel de werkgever volgens de verordening inzake gevaarlijke stoffen, de wet met betrekking tot arbeidsveiligheid en de verordening inzake industriële veiligheid en gezondheid, verantwoordelijk is voor de preventie van gevaren in het bedrijf, zijn er geen gedetailleerde voorschriften voor de omgang met lithiumbatterijen/accu's, alleen aanbevelingen van de verzekeraars.

Belangrijk om weten:

Voorlopig kunnen deze aanbevelingen worden gelijkgesteld met bindende voorschriften, want als zich een schadegeval voordoet en deze openbare regels (volgens de stand van de techniek) aantoonbaar niet zijn toegepast, kunt u niet uitgaan van een volledige acceptatie van de schade.

Werkgevers kunnen zich oriënteren aan de bekende beschermingsprincipes voor gevaarlijke stoffen. Het is niet zonder reden dat de nieuwe TRGS 510, die in februari 2021 is gepubliceerd, het medium lithiumbatterijen als een productspecifieke risicoverhoging beschrijft. En dat is precies waarom deze energieopslagvoorzieningen, die tegelijkertijd een plotselinge en intense ontstekingsbron kunnen zijn, goed doordachte oplossingen voor brandbeveiliging nodig hebben.

Niettemin:

 • Als werkgever bent u verantwoordelijk en verplicht om in uw bedrijf veiligheidsmaatregelen te treffen. Let daarom altijd op de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsaanbevelingen van de betreffende fabrikant van de producten op een accu. Bij niet-naleving bent u als werkgever persoonlijk aansprakelijk voor grove nalatigheid!
 • Risicobeoordeling is ook een beproefd instrument in de arbeidsveiligheid en er moet rekening gehouden worden met alle gevaren die verbonden zijn aan het laden en opslaan van lithiumaccu's.

Hoe kunt u gevaarlijke goederen correct opslaan, vervoeren en verwijderen?

Lithiumbatterijen/accu's vallen onder de gevaarlijke goederen en moeten derhalve afzonderlijk worden opgeslagen, vervoerd en verwijderd. Ook de classificatie van hun toestand speelt hierbij een belangrijke rol. Kies voor uw veiligheid alleen UN-goedgekeurde bakoplossingen, indien mogelijk. Voor het verzamelen van intacte lithiumbatterijen is een schokbestendige kunststof opvangbak in combinatie met niet-ontvlambaar granulaat geschikt. Defecte of beschadigde accu's worden het veiligst bewaard in het speciale CEMO-veiligheidsvat voor opslag en transport van accu's .

Het spreekt vanzelf dat ook prototypebatterijen op brandveilige wijze moeten worden gescheiden. De functionele CEMO Li-SAFE 2-S systeembrandbeveiligingsboxen voor accu's en de CEMO 3-S systeembrandbeveiligingsboxen voor accu's kunnen universeel voor dit doel worden gebruikt.

Bij kaiserkraft vindt u altijd de juiste bak voor accuopslag en -transport.

Onze topproducten uit dit handboek
Relevant
Aantal artikelen: 25
Onze topcategorieën uit dit handboek