Terug
Inkoophandboek Milieu

Wat is een cleanroom?

Met dit assortiment bieden wij allerlei cleanroomproducten die u kunnen helpen uw individuele werkplekrichtlijnen wat betreft partikelconcentratie na te leven, bijvoorbeeld stellingen, transport- en apparatenwagens, tafels, kasten, kleedkameruitrustingen, afvalbakken, werkstoelen, enz.

Planningshulp cleanroom wt$

In veel productiebereiken moet tegenwoordig de concentratie aan partikels in de lucht worden bewaakt en gereguleerd. Alle soorten verontreinigingen moeten effectief worden voorkomen. Voorbeelden zijn de productie van halfgeleiders, medische inrichtingen of de farmaceutische en geneesmiddelenindustrie.

Met gewone armbewegingen tijdens het zitten geeft de mens al zo'n 10 miljoen partikels per minuut af. De cleanroomtechniek moet de gevaren die mensen en de werkplek voor het arbeidsproces vormen effectief tegengaan.

Waar mogelijk geven we u bij elk product een advies over de cleanroomklassen waarin het product kan worden gebruikt. Beslissend voor de keuze en de kwaliteit van het product zijn de 'randvoorwaarden' van uw cleanroom (bijv. voorkomende partikels, gebruikte stoffen, enz.) evenals uw eigen werkplekrichtlijnen. We adviseren u graag welke productuitvoering in uw specifieke geval geschikt is.

Met een cleanroom wordt een gedefinieerde zone geschapen waarin onder 'zuivere' omstandigheden kan worden gewerkt. Deze omstandigheden zijn in steeds meer sectoren nodig: in de medische sector, in onderzoekslaboratoria, in de levensmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie en de elektronica- of halfgeleiderindustrie.

De verontreiniging van de productieomgeving door stof en partikels zou de kwaliteit van de producten verminderen of helemaal in twijfel trekken. Om deze 'zuivere' werkplek mogelijk te maken, volstaat het niet de ruimte van schone lucht te voorzien. Er moet ook worden voorkomen dat de contaminaties zich in de ruimte kunnen afzetten. Daarbij lijkt de ene cleanroom maar weinig op de andere. De condities in de ruimte, het procesverloop, de gewenste cleanroomklasse en natuurlijk ook de investeringen en bedrijfskosten maken voor elke cleanroom een individuele aanpak noodzakelijk.

Planningshulp cleanroom wt$

Opgaven van de cleanroomtechniek

De cleanroomtechniek beschermt producten, processen en werknemers tegen de schadelijke effecten van verontreinigingen. De eigenlijke opgave van de cleanroomtechniek bestaat erin in een werkruimte een vooraf bepaalde luchthygiëne te garanderen in verband met door de lucht verspreide vreemde partikels, en dit om de schadelijke effecten van deze vreemde stoffen op processen en mensen te voorkomen!

Daaruit komen de volgende specifieke opgaven voort:

 • Deeltjes uit de omgevingslucht op afstand van het werkterrein houden
 • Luchtfiltering en stromingsgeleiding
 • Onder- en bovendrukregeling tussen ruimtes en soorten ruimtes
 • Bepaalde luchtcondities zoals luchttemperatuur en luchtvochtigheid aanhouden
 • Het proces van volstrekt zuivere stoffen voorzien
 • Een met cleanrooms compatibele productietechniek en procesbegeleiding
 • Een aangepast gedrag van het personeel en de daarvoor benodigde opleiding en motivatie
 • Beheersing van de zuiverheid van product- en werkoppervlakken en verpakkingsmiddelen
 • De afvoerlucht van processen afleiden en afvoeren


Productiebescherming:

 • Bescherming van de materialen tegen wederzijdse contaminatie door andere, in hetzelfde proces geproduceerde, actieve substanties
 • De bescherming van tussen- en eindproducten in de geneesmiddelenindustrie tegen verontreiniging door micro-organismen en hun stofwisselingsproducten (pyrogenen)
 • De bescherming van werkprocessen in de biotechnologie tegen contaminatie door procesvreemde micro-organismen
 • Het garanderen van de steriliteit van parenteralia


Bescherming van personen:

 • Afscherming van werknemers van procesrisico's
 • Bescherming tegen het contact met zeer actieve materialen
 • Bescherming van de bedrijfsomgeving tegen gevaarlijke substanties


Met dit opgavenspectrum is de cleanroomtechniek een cruciale schakel in de ketting van hygiënische maatregelen bij de productie van geneesmiddelen, levensmiddelen, halfgeleiders, enz.

Onze topproducten uit dit handboek
Relevant
Aantal artikelen: 40
Onze topcategorieën uit dit handboek