3 risicofactoren voor de gezondheid op het werk: lucht, licht, lawaai

2020/09/15

Muffe lucht in de vergaderzaal, het magazijn zonder ramen, en een aanhoudend geluidsniveau in de productiefaciliteit. Net als de meeste werknemers zult u waarschijnlijk ook een groot deel van uw werktijd binnen doorbrengen.

Omdat het klimaat in de ruimte, de verlichting en de akoestiek een aanzienlijke invloed hebben op de productiviteit en zelfs schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, zijn de omgevingsomstandigheden als deelgebied van de ergonomie op de werkplek van fundamenteel belang voor een goed functionerende gezondheidsbescherming in uw bedrijf.

In dit artikel hebben wij een overzicht gegeven van de belangrijkste eisen voor de werkplek, die met name betrekking hebben op de factoren lucht, licht en lawaai. Daarnaast vindt u natuurlijk ook de geschikte producten waarmee u uw kantoorruimte perfect kunt inrichten op het gebied van klimaat, verlichting en akoestiek.

1. Het binnenklimaat

Op het eerste gezicht lijkt ’slechte lucht’ niet echt iets dat de arbeidsveiligheid in uw bedrijf kan beïnvloeden. Of de lucht die op een werkplek wordt ingeademd officieel als ’bevorderlijk voor de gezondheid’ wordt beschouwd, hangt echter af van een aantal belangrijke factoren met gespecificeerde grenswaarden:

Producten voor een perfect binnenklimaat

Wist u dat?

Als een opvallend groot aantal werknemers in hetzelfde gebouw aan dezelfde symptomen lijdt, zoals ademhalingsmoeilijkheden of een geïrriteerde keel, maar de oorzaken niet kunnen worden gevonden, spreekt men van het ’sick-building-syndrome’. In dat geval moet u een objectieve beoordeling van de luchtkwaliteit of een meting van de schadelijke stoffen uitvoeren.

Lucht, licht, lawaai op de werkplek 594

2. De verlichting

De invloed van licht op ons bioritme kan niet worden ontkend: Permanent donker licht kan leiden tot vermoeidheid, lagere prestaties en afnemende motivatie, terwijl meer helderheid ons actiever maakt. U kent dit fenomeen waarschijnlijk wel van de winterperiode.

Gelijkaardige negatieve of positieve gevolgen voor uw productiviteit kan de verlichting op uw werkplek betekenen. Er zijn dus een paar dingen waarmee rekening moet worden gehouden voor de juiste lichtomstandigheden op de werkplek:

Kantoorruimte met lichtinval

Producten voor optimale verlichting op kantoor

Lucht, licht, lawaai op de werkplek 594

Opgelet

Zeer fel, direct licht, weerkaatsingen of permanent flikkeren kunnen de concentratie belemmeren en zelfs tot ongevallen leiden. Met het oog op de veiligheid en de bescherming van de gezondheid op het werk moet u daarom bij de risicobeoordeling rekening houden met de lichtinval.

In ons kaiserkraft-inkoophandboek voor werkplekverlichting vindt u ook nuttige informatie over de juiste verlichting voor verschillende werkgebieden zoals magazijn, productie, bureau of werkplaats.

Lucht, licht, lawaai op de werkplek 475

3. Akoestiek

Storende geluiden of een continu geluidsniveau op de werkplek kunnen het concentratie- en reactievermogen verminderen, de bereidheid om risico's te nemen en het foutenpercentage verhogen en zo de veiligheid tijdens manuele werkzaamheden verminderen. Last but not least leidt aanhoudend lawaai tot stress en kan het op lange termijn schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid (bv. beschadiging van het gehoor).

Voorgeschreven maximumwaarden voor geluidsoverlast in decibels

In het geval van activiteiten die een hoog concent ratieniveau vereisen, mag een maximum van 55 dB(A) gelden. Voor uitvoeringen waarbij voornamelijk routinewerkzaamheden worden verricht, mag 70 dB(A) niet worden overschreden.


In gebieden waar hoge geluidsniveaus niet kunnen worden vermeden (bijv. productie of opslag), moet u de blootstelling in het kader van de gezondheid en veiligheid op het werk tegengaan met passende beschermingsmaatregelen tegen lawaai.

Lucht, licht, lawaai op de werkplek 582

Voor een ruwe schatting

Fluisteren betekent ongeveer 30 dB(A), geluiden van regen of de koelkast 50 dB(A), schreeuwen of een grasmaaier 70 dB(A) en een kettingzaag of discomuziek 110 dB(A).

Beoordeling van geluidsniveau en lawaai

Ook hoge of lage geluidsniveaus worden door verschillende mensen anders waargenomen. Daarom helpt een geluidsinspectie op de werkplek om het geluidsniveau op de werkplek te beoordelen en de oorzaken van de geluidshinder vast te stellen. Ten minste twee personen moeten onafhankelijk van elkaar het achtergrondgeluid en het storende geluid tijdens normaal bedrijf beoordelen.

Producten voor de ideale akoestiek in uw kantoorruimtes

Lucht, licht, lawaai op de werkplek mg$

Wij zijn uw partner voor een gezond werkplekontwerp

Ergonomie op de werkplek ligt ons bijzonder na aan het hart. Vertrouw dus op ons wanneer u ondersteuning nodig heeft bij de juiste arbeidsveiligheidsmaatregelen voor uw bedrijf of ergonomische kantooroplossingen.