Veiligheid op het werk

Ongelukken op het werk: oorzaken en mogelijke oplossingen

2020/06/12

Wat is volgens u gevaarlijker, een haai of een stoel? Het antwoord lijkt voor de hand liggend, maar het is een stoel waar we voorzichtig mee moeten zijn. De kans dat u bij een ongeluk met een stoel overlijdt is namelijk vijf keer groter dan dat u door een haai wordt gedood. Ook omvallende drank- en snackautomaten of broodroosters zijn vaker de oorzaak van verwondingen dan haaien. Wanneer u zich tegen ongelukken wilt beschermen, kunt u het beste beginnen met de directe omgeving waar u werkzaam bent. We laten u daarom hier zien, hoe en waarmee u ongelukken in uw bedrijf kunt voorkomen.

Het aantal werkgerelateerde ongelukken bij Duitse* bedrijven is de laatste jaren steeds gedaald en bereikte in 2015 de laagste stand ooit: volgens gegevens van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering waren er 866.056 werkgerelateerde ongevallen gemeld, waarvan 470 dodelijke ongevallen. Het aantal ongevallen per 1000 fulltimemedewerkers was 22. (*De hier getoonde cijfers hebben betrekking op Duitse bedrijven, maar geven eenzelfde trend aan als in de rest van Europa.)

Wat niet uit deze cijfers naar voren komt: soms is een ongeluk op het werk ’slechts’ een pijnlijke waarschuwing zonder gevolgen, maar soms is het helaas een grote ramp voor alle betrokkenen en het bedrijf. Een groot ongeluk leidt namelijk vaak tot een productieonderbreking, betaald verlof en onzekerheid in de personele bezetting. Geen enkel bedrijf hoeft zich er echter bij neer te leggen dat ’ongelukken nu eenmaal gebeuren’, maar kan deze voorkomen: door van veiligheid op het werk een prioriteit te maken en tijd en geld te investeren in veiligheidsmaatregelen.

De meest voorkomende soorten ongelukken en tegenmaatregelen

Een gladde vloer veroorzaakt uitglijden? Zo simpel is het zelden. Bijna ieder ongeluk heeft meerdere oorzaken en juist de combinatie van ongunstige omstandigheden (natte vloer) en het gedrag van de medewerkers (afgeleid) leidt tot een ongeluk. Hieronder behandelen we de drie soorten ongelukken die het meest voorkomen en wat u hiertegen kunt doen.

’Sommige sectoren zijn nu eenmaal gevaarlijk’, in hoeverre klopt dit?

Weet u welke sector het ’gevaarlijkst’ is en wie zich vaker bezeren? Vrouwen of mannen? Het risico op een ongeval is sterk afhankelijk van de sector, maar dit is niet de enige variabele! Laten we echter beginnen met een actuele statistiek over ongevallen: de meeste ongevallen vinden op dit moment plaats in de bouw, gevolgd door de hout- en metaalsector en de transport- en vervoersector. Dit zijn ook allemaal sectoren waarin duidelijk meer mannen dan vrouwen werkzaam zijn. Het zal dus geen verrassing zijn dat 90 procent van de arbeidsongevallen mannen overkomen.

Het veiligst zijn administratieve en maatschappelijke beroepen. En ook in de delfstoffen- en chemische industrie zijn relatief weinig ongelukken. Deze sector stond in het begin van de jaren negentig nog bekend als een zorgenkind, maar de omvangrijke maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk hebben de werkomstandigheden hier aanzienlijk verbeterd. Kort samengevat: geen enkele sector is per definitie gevaarlijk. En: arbeidsveiligheid verlaagt wel degelijk het aantal ongevallen!

De ’soft skills’ voor meer veiligheid op het werk

U heeft alle gevarenbronnen weggenomen, uw medewerkers geïnstrueerd en perfect uitgerust? Gefeliciteerd, u heeft aan de belangrijkste voorwaarden voldaan. Vergeet echter niet dat de ’zachte vaardigheden’ ook een doorslaggevend effect op het aantal ongevallen kunnen hebben.

  • Leg een meetbaar doel vast. Beter dan het niet-specifieke ’verlagen van het aantal ongevallen’, is het nastreven van een concreet getal binnen een vastgelegde periode. Indien het doel niet wordt bereikt, moeten de maatregelen worden aangepast.
  • Zie ’bijna-ongelukken’ als een kans. Wanneer iets ’nog net aan goed ging’, is het niet voldoende om uw beschermengel te bedanken. Documenteer ook bijna-ongelukken en zie ze als stimulans om verbeteringen door te voeren.
  • Stimuleer een open foutencultuur: moedig uw medewerkers aan om melding te maken van gevaren, bijna-ongelukken en overtredingen van anderen tegen de veiligheidsvoorschriften. Creëer een klimaat waarbinnen verkeerd gedrag kan worden besproken en het bovengeschikte doel, de veiligheid op het werk, niet uit zicht raakt.
  • Geloof in wat u doet. En vice versa. Om het risico op ongevallen te verlagen, kiezen bedrijven vaak voor maatregelen die mogelijk weinig effect hebben en waar de managers niet in geloven. Uit enquêtes is gebleken dat dit soort maatregelen nauwelijks voor verbeteringen zorgen. Dan is het de hoogste tijd om vraagtekens te stellen bij het eigen beleid of om de medewerkers beter te informeren over de nieuwe veiligheidsmaatregelen.

En als dit nog niet genoeg redenen zijn voor een omvangrijke arbeidsveiligheid: veilige en gezonde werkomstandigheden voorkomen niet alleen ongevallen, ze verhogen ook de motivatie, productiviteit en het werkplezier.

Ongelukken op het werk voorkomen wt$
Ongelukken op het werk voorkomen mg$

Neem contact met ons op!

Wij staan voor uw vragen ter beschikking en beantwoorden deze gratis.