Presenteren

2020/06/01

How to Entertain.

Alle begin is moeilijk.

Snel bladert hij terug en vooruit, naar boven, weer naar beneden, nee toch weer vooruit. Hij voelt nerveus in zijn tas en haalt daar een marker uit. Nu onderstreept hij iets, wordt iets gemarkeerd, puntjes gezet. Peter is goed in zijn vak. De crux? Hij doet moeite om zijn kennis over te dragen op anderen.

Hoe begin je je presentatie? Hoe boei je je toehoorders?

Wij weten dat er echt goede presentatiematerialen zijn, waarmee het eenvoudig is een onderwerp aanschouwelijk te maken. Maar we weten ook dat je met goede hulpmiddelen nog geen superpresentator wordt. Daarom willen ook dat u bij ons alles voor een succesvolle presentatie kunt krijgen. Taal en stijl maar ook praktijkvoorbeelden horen daar net zo goed bij als de producten uit onze shop.

Presenteren wt$

Worst Case.

Of Peter het beter niet had moeten aanpakken.

Peter heeft klaarblijkelijk nog geen antwoord op onze introductievragen. Hij laat ons zien hoe het eigenlijk niet moet: beginnen met een veel te lang citaat dat geen betrekking heeft op het onderwerp. Uitsluitend vaktaal die niet door iedere toehoorder wordt begrepen. Een veel te lange, voorgelezen tekst van de PowerPoint presentatie.En hij merkt niet dat zijn publiek in slaap valt. 

Presenteren wt$

Best Case.

Als u met uw betoog begint.

1. Inleiding.

Als u vooraf per se wilt aangeven, waarom het in uw betoog gaat, maak dan een onderverdeling in drie eenvoudige punten: probleem, idee, oplossing.

"Ons ERP-systeem is verouderd. Daarom hebben we gezocht naar de beste alternatieven en deze met elkaar vergeleken. Één systeem is naar voren gekomen als de duidelijke winnaar en ik zal u vandaag laten zien waarom."

2. Verrassing.

Als u zorgt voor een verrassing, krijgt u snel de aandacht van het publiek.

  • Ga met uw publiek in gesprek, stel vragen of doe een oproep om iets aan het onderwerp bij te dragen. "Hoe goed kunt u met uw ERP-systeem omgaan? Is er iets dat u zou willen verbeteren?" Whiteboard of flip-over zijn middelen, om de ideeën van de deelnemers op te schrijven, vooral als u deze punten later in uw betoog wilt gebruiken en daarmee wilt aantonen dat u dezelfde gedachtegang heeft.
  • Stimuleer de verbeelding: "Stelt u zich voor, dat u leeft in de 22ste eeuw. Hoe denkt u dat we in de toekomst iets bestellen en verkopen?" De luisteraars hebben nu de mogelijkheid om een actief en mentaal bij het onderwerp betrokken te worden, voordat u uw oplossingen presenteert.
  • Shockeer met een "worst case scenario”: Als we ons systeem nu niet veranderen, hebben wij binnen vijf jaar maar half zo veel omzet als nu." In ieder geval moet nu voor iedereen duidelijk zijn dat uw onderwerp controversieel en belangrijk is.
Presenteren wt$

3. Belofte.

Een belofte moet je nakomen. Als u dat kunt, is het doen van een belofte een goed idee: “U zult er zin in hebben om na deze presentatie met ons systeem te werken!” Als u een belofte niet kunt nakomen, beloof dan niets.

4. Introductiezin.

Begin met een kernthesis. Steve Jobs bijvoorbeeld introduceerde in 2007 de eerste iPhone met: "Vandaag vindt Apple de telefoon opnieuw uit." Dit soort introductiezinnen heeft het karakter van een kop die boven het thema van de totale presentatie staat.

Pimp your speech.

Middelen die hun doel bereiken.

Peter is echt geen geboren redenaar. Behalve teveel vaktermen en veel ehh's en ehmm's, strooit hij teveel met bijvoeglijke naamwoorden, zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden en gebruikt hij teveel bijzinnen. Als hij een paar eenvoudige stijlregels zou toepassen, zou zijn publiek zich veel minder vervelen.

Ook hoeft u geen toppresentator te zijn als u zich houdt aan de volgende tips:

Presenteren wt$

1. Kort en bondig.

Probeer om niet meer dan 150 tekens voor inleidende zinnen op een onderwerp te gebruiken! Hoe korter en bondiger ze zijn, hoe beter ze door u en uw publiek worden onthouden. Korte zinnen kunnen ook snel op papier of whiteboard worden gezet. "Ons bedrijf moet concurrerend blijven. Leer daarom het ERP-systeem van de toekomst kennen!"

2. Probleemstelling en oplossing.

Concurrerende ondernemingen, slechte economische omstandigheden of technische problemen. Zijn dat de bouwstenen die moeten worden verplaatst? Maak het dan plastisch. Wijs op de negatieve gevolgen van dergelijke "vijanden" en breng uw oplossing als "held" naar voren.
Voor Willy Brandt was de muur bijvoorbeeld nog voor het naderende einde van de DDR een tegenstander. "Berlijn zal leven en de muur zal vallen. Overigens, overigens, beste vrienden, een stuk van dat afschuwelijke bouwwerk, een stukje daarvan zou men wat mij betreft zelfs als historisch gedrocht kunnen laten staan.” We weten nu dat daar echt stenen werden verplaatst.

3. Voordelen en feiten.

Natuurlijk zijn technische details en processen belangrijk, maar nog belangrijker is het om te weten wat uw doelgroep hieraan heeft. Dus als u duidelijk kunt maken wat uw publiek hiermee opschiet, wil men ook weten hoe het werkt. Deze voordelen moeten zichtbaar naar voren worden gebracht, bijvoorbeeld op een flip-over of prikbord.

4. 1, 2 en 3.

Instructies die in drie delen worden verdeeld, zijn gemakkelijker te volgen. De aandacht van het publiek wordt meestal tot het derde deel vastgehouden.
Steve Jobs introduceerde eens met de drie-delenregel een iPhone: “Vandaag introduceren wij drie revolutionaire producten.” Het ging in feite maar om één product met drie functies, maar deze drie functies is niemand vergeten: naar muziek luisteren, mobiel telefoneren en op het internet surfen. De smartphone was geboren.

5. Verkopen en dromen.

Verkoop dromen! Dan verkoopt u niet het nieuwe ERP-systeem, maar de belofte van een eenvoudiger bestelproces, van meer omzet of meer data-opname.

6. Text en beeld.

Zie af van herhalingen. Gebruik liever passende beelden die in de herinnering blijven. Voor steekwoorden, opsommingen en voordelen kunt u bovendien gebruik maken van presentatiewanden. Als u vaak presenteert, schaf dan een presentatiekoffer aan zodat u alle materialen altijd snel bij de hand hebt.

7. Getallen en vergelijkingen.

Grote getallen zijn niet altijd voor het publiek te bevatten. Hoe groter het getal is des te belangrijker het is om analogieën of vergelijkingen te vinden, die de relevantie van de gegevens voor het publiek verhogen.
Heinz Smital van Greenpeace maakte in een toespraak tegen het gebruik van kernenergie de volgende vergelijking: hij hief een voor driekwart gevuld glas water en zei dat deze hoeveelheid Cesium-137 al voldoende was om de helft van de oppervlakte van Duitsland te besmetten.

8. Eenvoudig en direct.

Vakjargon, lange woorden en veel bijvoeglijke naamwoorden moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Een heldere, eenvoudige en directe taal is effectiever.

9. Emotie en passie.

Heeft u foto's, video's, anekdotes die bij het onderwerp passen en emoties triggeren? Vreugde, enthousiasme of ontroering? Gebruik het dan op een plaats die belangrijke informatie bevat. Dit wordt dan gekoppeld aan het moment, dat men niet snel zal vergeten.

One more thing.

Wat gebeurt er verder?

Oefening baart kunst, denkt Peter. Zo'n presentatiefiasco als daarnet beschreven, wil hij niet nog een keertje meemaken. Daarom gebruikt hij de stijlmiddelen die hij het beste vindt en stelt de inhoud op voor zijn volgende presentatie. Hij oefent het spreken voor de spiegel, hij oefent voor zijn familie en tenslotte geeft hij de presentatie ook nog een keer aan een paar collega's. Hij ontwikkelt zo een heel eigen stijl en hij begint het presenteren leuk te vinden. Zo acteert Peter helemaal volgens het voorstel van Steve Jobs: “Blijf hongerig, blijf gek!”.