Actuele informatie over SARS-CoV-2:

Magazijn en logistiek

Of de eerste golf van het coronavirus al voorbij is, en hoeveel er nog zullen volgen, is op dit moment niet duidelijk. Eén ding is echter zeker, magazijn en logistiek moeten soepel functioneren. U en uw medewerkers worden gewaardeerd als ’systeemrelevant’ en ’helden van de dag’, want zonder hen is er geen stabiele basisvoorziening.

Het is echter ook een feit dat door SARS-CoV-2 en de ordersituatie die onder druk staat, veilig en snel transport niet altijd gemakkelijk is. Hygiënisch, efficiënt werken in het magazijn kan ook snel een uitdaging worden. Leer hoe u uw personeel kunt ondersteunen en beschermen, onzekerheid kunt voorkomen en aan de wettelijke eisen kunt voldoen.

Welke aanbevelingen gelden voor magazijn en logistiek?

Werkgevers zijn over het algemeen verplicht om maatregelen te nemen ter bescherming van de werknemers. Daarom moeten zij concrete maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze correct worden uitgevoerd en zijn zij ook verantwoordelijk voor de controle van de doeltreffendheid van de maatregelen. Wij willen de volgende aanbevelingen doen:

Medewerkers informeren

 • Het informeren van medewerkers over het infectierisico en het juiste hygiënegedrag (bijvoorbeeld het regelmatig wassen van de handen en het voorkomen van niezen in de elleboog van de arm)
 • Er moet afstand worden gehouden, ook tijdens pauzes en gesprekken
 • Maaltijden niet in groepsverband, maar alleen nuttigen
 • Als een werknemer ervan wordt verdacht te zijn geïnfecteerd: Informeer de bedrijfsarts / GGD

Bereid het werkgebied voor

 • Grondige, regelmatige reiniging en desinfectie van het werkgebied, met name van de handgrepen en de stuurwielen van machines en voertuigen
 • Hygiëneartikelen in de sanitaire voorzieningen, met name ontsmettingsmiddel, vloeibare zeep en handdoekdispensers zijn verplicht
 • Extra hulpmiddelen voor handhygiëne en desinfectie direct in het magazijn en bij de machines, met papieren handdoeken en vuilniszakken
 • In gesloten ruimten: regelmatige ventilatie (vier keer per dag gedurende telkens vijf tot tien minuten)

Neem de beschermingstips in acht

 • U en uw werknemers moeten mondkapjes dragen, die u als werkgever verstrekt als de minimale afstand niet veilig kan worden aangehouden
 • Gebruik gereedschap en arbeidsmiddelen op persoonlijke basis. Waar dit niet mogelijk is, is een regelmatige, grondige reiniging noodzakelijk!
 • Persoonlijk gebruik van alle werkkleding en regelmatige reiniging
 • Gebruik professionele beschermhandschoenen
 • Optimaliseer de werktijden en de routeplanning zodanig dat de pauzes gespreid zijn en er kleine, vaste teams worden gevormd die diensten, machines of voertuigen delen

3 Tips voor de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen

Back to Business – Magazijn en logistiek wt$

Persoonlijke beschermingsmiddelen zorgen voor veiligheid

Wees voorzichtig en bescherm uw werknemers met persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals uw eigen ademhalingsmaskers en beschermhandschoenen.

Back to Business – Magazijn en logistiek wt$

Regels en afstand, ook op grote oppervlakken

Afstands- en hygiëne-instructies gelden ook in grote magazijnen. Breng de regels met informatieborden in herinnering en help medewerkers met duidelijke markeringen hun weg te vinden.

Back to Business – Magazijn en logistiek wt$

Als het gaat om hygiëne: meer is beter

Grondig, regelmatig schoonmaken is een centrale vereiste voor de logistiek. Zorg voor ontsmettingsmiddelen, zeep en papieren handdoeken op verschillende locaties.

Zo lukt het: Veilige en gezonde werkomstandigheden in uw magazijn

Back to Business – Magazijn en logistiek wt$

Verkeerskegel

Back to Business – Magazijn en logistiek wt$

Vochtige industriële poetsdoeken

Back to Business – Magazijn en logistiek wt$

EUROKRAFTpro – Gebodsbord, masker gebruiken

Back to Business – Magazijn en logistiek wt$

Gezichtsbescherming (VE 10 of 100 stuks)

Checklist voor magazijn en logistiek

Voorbereiding van de werkplek

 • Hygiëneartikelen in de sanitaire voorzieningen (desinfectiemiddel, vloeibare zeep en handdoekdispenser)
 • Extra hulpmiddelen voor de hygiëne direct in het magazijn en bij de machines
 • Zorg voor fysieke scheiding van werkplekken (afzetpalen, hygiënewanden, afzetlinten)
 • Markeer de beschermingsafstanden over het gehele magazijnterrein (tape, kettingstandaard)
 • Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen (ademhalingsmasker, veiligheidshandschoenen)

Communicatie en voorlichting

 • Het informeren van medewerkers over het risico van infectie en correct hygiënegedrag
 • Er moet afstand worden gehouden, ook tijdens pauzes en gesprekken
 • Maaltijden en pauzes niet in de groep
 • Gebruik gereedschap en arbeidsmiddelen op persoonlijke basis. Als dat niet mogelijk is, maak dan grondig schoon!

Regels voor een veilig werkproces

 • Regelmatige reiniging en desinfectie van het gehele werkgebied
 • Vier keer per dag: luchten
 • Draag mond-neusafdekkingen waar de minimale afstand niet in acht wordt genomen
 • Persoonlijk gebruik en regelmatige reiniging van alle werkkleding
 • Gespreide pauzes en kleine, vaste teams per dienst, machine of voertuig
 • Op verdenking van infectie: Stuur de persoon naar huis en informeer de bedrijfsarts / GGD